Cyngor Celfyddydau Cymru | Celfyddydau Gweledol

Celfyddydau Gweledol

Ein Gweledigaeth

Gweld y celfyddydau gweledol yn chwarae eu rhan lawnaf ym mywyd diwylliannol y genedl gydag artistiaid, curaduriaid, orielau a chyrff Celfyddydau Gweledol yn ennill arwyddocâd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd sy'n fythol ehangu.


Cynllun Casglu: lliw llawn

Astudiaethau Achos

Canolfan Deuluol Gronant - Puppet Mania!

Nod Adeiladu ar lwyddiant y Penwythnos Blasu Celf lle adnabuwyd pypedwaith, trwy werthusiadau, i fod y ffurf mwyaf poblogaidd ar gelfyddyd.

Mwy . . . Darllen Mwy

Canolfan Deuluol Gronant - Puppet Mania!

Hwyl Celfyddydau ‘Fi a’m Pethau’!

Yn ystod hanner tymor yr haf, daeth Gofalwyr Ifainc o ledled Powys at ei gilydd ar gyfer gwersyll celfyddydau 4 diwrnod yn Sychpwll, Llandrinio.

Mwy . . . Darllen Mwy

Hwyl Celfyddydau ‘Fi a’m Pethau’!

‘Haf Ieir Bach yr Haf’

Prosiect partneriaeth rhwng Cyswllt Celf, Theatr Hafren ac Opera Canolbarth Cymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw ‘Haf Ieir Bach yr Haf’.

Mwy . . . Darllen Mwy

‘Haf Ieir Bach yr Haf’

Artistiaid a Sefydliadau

Pori neu chwilio pob proffil
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
30|31|32|33

Cyngor Celfyddydau Cymru

Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Untitled User

Mostyn

Ar agor: yn ddyddiol, 10.30YB - 4.00YP Mynediad am ddim. Ers ailagor ym Mai 2010 yn dilyn cynllun ehangu ac ailwampio arobryn gan Benseiri Ellis Williams, Mostyn yw'r brif oriel gelf gyfoes yng Nghymru. Gyda chwe oriel, cyfleusterau addysgol ardderchog, siop sylweddol ei mhaint yn gwerthu argraffiadau nifer cyfyngedig a chyhoeddiadau yn ymwneud â'r arddangosfeydd, caffi yn gweini coffi a phrydau ysgafn blasus mae'r Mostyn ynghanol tref Llandudo ar lannau gogledd Cymru yn le delfrydol i ymweld. Mae'r rhaglen arddangosfeydd heriol a diddorol yn newid yn dymhorol ac yn dangos y gorau gan artistiaid o Gymru, gweddill y DU a thramor. I gydfynd â phob arddangosfa mae rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau yn cynnwys sgyrsiau gyda artistiaid, digwyddiadau, ffilmiau a gweithgareddau addysgol.

Untitled User

Michael Cousin

Michael Cousin is an artist based in Wales, UK. He is the Founder and curator of Outcasting an online moving image gallery and Co-curator / Co-Director of the O:4W Film Festival. He is also an Artist Member of the Contemporary Art Society, London. Michael Cousin is predominantly a moving-image artist, whose main concern is the modification of canonical images, texts and documents. Redux The term has been adopted by film-makers to denote a new interpretation of an existing work by the restoration of previously removed material. Anti-Redux The term has been adopted by film-makers to denote a new interpretation of an existing work by destruction or removal of previously canonical material. Redux-Plus The term has been adopted by film-makers to denote a new interpretation of an existing work by the introduction of previously unrelated material.

Untitled User

Bocs

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu'r celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu nod yw sefydlu canolnwynt i fod yn gatalydd i ragoriaeth mewn celf gyfoes ifanc.

Print Market Project

The Print Market Project is a fine art print studio aiming to provide both the facilities and expertise to allow for progressive, diverse and exciting print related projects to be undertaken. The studio works with individuals and small groups in the creation and production of prints, across a range of process. We are able to work with artists who are experienced printmakers and need a place to create new prints, either one-offs or editions; but more fundamental is our ability to work with artists from a variety of disciplines in the development of their work using print as a vehicle for their fine art practice.

Untitled User

Andrew Cooper

Multi media artist, Andrew Cooper studied at the Royal College of Art, London. During this time he worked with the renowned Sculptor and Artist, Eduardo Paolozzi and EPR Architects. Relocating to Cardiff he moved his studio practice into tactileBOSCH Studios in Llandaff North. Since moving back to Wales, Cooper has secured a number of prestigious commissions and awards from both arts & business bodies: including Artworks Wales, British Rail and British Gas. In 2007 he was invited to exhibit new work at Kingston Sculpture Biennial, N.Y. USA and was also presented with the Purchase Prize Award following a solo show at the University of Glamorgan. Andrew continues to exhibit both nationally and internationally at The Johns Hopkins University, School of Psychology, Baltimore, USA, 2008 and the Senedd, National Assembly for Wales Building, 2008. In 2009 he was granted a Creative Wales Award by the Arts Council of Wales.

Untitled User

Theatr Byd Bychan

Small World Theatre is an artist-led emergent organisation, a self-organising entity. Constantly evolving, contracting and expanding, it is a complex system. Small World Theatre has 3 main streams of activity: Producing and performing our own original shows and events: creating theatre performances that can tour small and mid scale venues. Street shows and site-specific spectaculars as well as intimate, environmentally sensitive experiences. Running our own venue: presenting a range of arts and performance events, mentoring emerging artists/performers, hosting conferences, community events, classes and workshops. The building is an accessible, welcoming space that provides a model of sustainability for other organisations striving towards a zero carbon future. Implementing projects and facilitating workshops: developed and delivered in house, in the community by us and for other agencies. Designing and delivering international projects in arts and theatre for development. We facilitate workshops, design and deliver our own accredited training programmes and also for other organisations. These programmes build skills and confidence with people of different ages and abilities. We are pioneers in developing and using methodologies now increasingly called SEED SCALE

Untitled User

Oriel Gelf Glynn Vivian

Offers a broad range of visual arts from the original bequest of Richard Glynn Vivian (1835-1910) to 20th Century Welsh art. Founded in 1911, the Gallery is well represented with modern painting and sculpture by Hepworth, Nicholson and Nash alongside Welsh artists such as Ceri Richards, Gwen John and Augustus John. These works complement the dynamic Exhibitions Programme which brings the work of today's artists alive with its sharp, contemporary overview of the arts in a local, national and international context. The Learning Programme focuses on meeting the needs of diverse audiences with an open, engaging and transformative approach to participation.

Untitled User

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin ers 1994.

Untitled User

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru. Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon. Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Untitled User

Oriel Myrddin

Oriel Myrddin Gallery is a contemporary art and craft gallery showing a changing programme of contemporary art and craft exhibitions. An innovative programme of educational and cummunity activites runs alongside the exhibition programme throughout the year. Oriel Myrddin is proud to feature the best regional, national and international makers in the gallery shop.

Untitled User

g39

Mae g39 yn sefydliad dynamig sy'n cael ei arwain gan artistiaid sy'n hyrwyddo celf fodern yng Nghymru. Mae'n oriel, yn fan cymunedol ac yn adnodd, ac mae'n lleoliad sy'n estyn croeso i gynulleidfaoedd brofi casgliad o gelfyddyd gyfoes, fwyaf perthnasol a chyffrous Cymru. Cafodd ei sefydlu yn 1998 gan yr artistiaid Anthony Shapland a Chris Brown, ac mae'r lleoliad cyhoeddus wedi dod yn rhan annatod o sîn artistiaid y DU ac yn ganolbwynt i gymuned greadigol y wlad yn ogystal â bod yn llinell uniongyrchol i gynulleidfaoedd gael mynediad i ddiwylliant Caerdydd. Ers adleoli ar ddiwedd 2011, mae bellach yn un o'r lleoedd mwyaf ar gyfer celfyddyd weledol gyfoes Cymru, sy'n fan arddangos cynllun agored 6,700 o droedfeddi sgwâr. Ers y dechrau, mae g39 wedi comisiynu a chyflwyno gwaith cyfoes, heriol ac arloesol i gynulleidfaoedd eang; hyd heddiw mae g39 wedi arddangos gwaith tua 700 o artistiaid i fwy na 70,000 o ymwelwyr. Cydnabyddir fod ei waith yn hybu rhwydweithiau diwylliannol sy'n ffynnu yng Nghymru ac yn y DU. Mae gan yr oriel raglen barhaus o arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn, ac mae hefyd yn cynhyrchu cyhoeddiadau artistiaid, prosiectau oddi ar y safle ledled y ddinas, a gweithgareddau eraill.

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. 'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw. Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Untitled User

LOCWS Rhyngwladol

Mae Locws Rhyngwladol yn gweithio gydag artistiaid rhyngwladol i greu prosiectau celfyddydau gweledol dros dro mewn ardaloedd cyhoeddus a hygyrch ar draws dinas Abertawe. Ym mhob prosiect mae lleoliad neu gyd-destun yn rhan annatod o’r gwaith. Trwy ddefnyddio amrywiaeth eang o leoliadau, mae Locws Rhyngwladol yn darparu llwyfan unigryw i brofi celf gyfoes. Trwy ei raglen arloesol, mae Locws Rhyngwladol yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd newydd i artistiaid ac yn gweithredu o fewn fframwaith hyblyg a chefnogol i alluogi cynhyrchu gwaith blaengar a dynamig. Mae partneriaethau’n allweddol i ddigwyddiadau Locws Rhyngwladol ac mae’r sefydliad yn ymdrechu i gydweithio ag ystod eang o artistiaid, pobl, lleoliadau a busnesau i ddatblygu a gwneud y mwyaf o gyfleoedd creadigol ar draws y ddinas.

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasdy Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn elusen gofrestredig gaiff ei llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn un o gleientiaid refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn meddu ar Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’r Ganolfan hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Cymuned Cwmbrân, Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon a gan ymddiriedolaethau a chronfeydd annibynnol.

Untitled User

Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau diwylliannol gorau De Cymru. Mae'r theatr hyfryd yn llwyfannu gwaith proffesiynol o'r radd flaenaf, sy'n amrywio o gerddoriaeth glasurol i ddrama a dawns, llenyddiaeth a theatr plant i'r blws a cherddoriaeth byd. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celf cymunedol sy’n gweithio ar draws ardaloedd Dwyrain Blaenau’r Cymoedd yn cynnwys bwrdeisdrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Sefydlwyd Celf ar y Blaen ym mis Ebrill 2008 ac mae ei swyddfa yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd ond mae’n trefnu gweithgareddau celf mewn gwahanol ganolfannau ym mhob rhan o’r ardal. Ariannir Celf ar y Blaen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a chaiff ei gefnogi gan bartneriaeth o’r pedwar awdurdod lleol sy’n gysylltiedig.

Untitled User

Theatr Volcano

Volcano is an original voice in theatre. We produce original theatre productions and site-specific events. We tour theatre productions in Wales, the UK and all over the world. We research and develop new ideas. We commission work from writers, visual artists and film-makers. We curate events that bring other artists and participants together. We teach and inspire through workshops and residencies.

Untitled User

Celf o Gwmpas

Rydym yn cynnal prosiectau gweledol, perfformio ac amgylcheddol o ansawdd uchel ledled Powys. Mae ein rhaglen o brosiectau cyffrous a heriol yn cynnwys creu ffilm, animeiddio, cerflunio, peintio, drama a cherdd, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ac i rai sy'n aml yn cael eu heithrio o gymdeithas. Rydym yn arddangos ein gwaith trwy berfformiadau ac arddangosfeydd cyhoeddus, drwy'r DU ac yn Oriel Beaufort.

Untitled User

Theatr Torch

Sefydlwyd Theatr y Torch ym1977 ac mae’n un o ond tair theatr cynhyrchu wedi ei selio mewn adeilad parhaol yng Nghymru ochr yn ochr gyda Theatr Sherman Cymru yng Nghaerdydd a Chlwyd Theatr Cymru. Y syniad cychwynnol oedd menter gymunedol fychain gyda chyswllt gyda Chanolfan Addysg bellach a oedd ynghlwm a’r adeilad, ond oherwydd poblogrwydd sydyn, daeth ymestyniad yn anochel ac fe ddaeth yn syniad llawer mwy o faint. Cynlluniwyd y theatr gan bensaer lleol, Monty Minter gydag un prif awditoriwm o 297 o seddi at gost o £500,000. Yn 2006 cychwynnodd y theatr ar ailddatblygiad gwerth £5miliwn ac fe’i cwblhawyd yn 2008 gyda dau ofod perfformio gan gynnwys y Brif Theatr a Theatr Stiwdio ar gyfer 102. Mae’r Torch newydd hefyd yn gartref i gaffi, galeri a sinema ddigidol man eithaf ei grefft gyda gallu 3D. Cynhyrchiad cyntaf mewnol Cwmni Theatr y Torch oedd Relatively Speaking gan Alan Ayckbourn yn Nhachwedd 1977. Ers hynny, mae’r ochr gynrychiadol wedi mynd ati i greu 167 cynhyrchiad, gan gynnwys sioeau sydd wedi teithio’n rhyngwladol ac wedi perfformio yng Ngŵyl Caeredin. Mae Theatr y Torch bellach yn cynnig dros 900 o sioeau, ffilmiau, arddangosfeydd arlunio a darllediadau byw yn flynyddol i gynulleidfaoedd o dros 70,000. Theatr y Torch yw unig theatr broffesiynol a chyfadeilad celfyddydau, sydd wedi ei ariannu’n bennaf gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Benfro.

Untitled User

Smithy Art online gallery

Oriel ar-lein yw Smithyart sy'n arddangos gwaith Paul Preston a Jean Thomas

Canolfan Mileniwm Cymru

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Amdanom Ni Ein Gweledigaeth Yr Adeilad Y Ganolfan yn cyflwyno Hoffwn Ni Ddiolch i... Gwobrau Ein pobl Yr Amgylchedd Cwestiynau Cyffredin am y Wefan Gwaith Ffeithiau ac Ystadegau Amdanom Ni Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Y Ganolfan yw un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog Ewrop i'r celfyddydau perfformio, a agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 2004. Edrychwch heibio'r muriau allanol anhygoel, sydd wedi ymddangos ar Torchwood a Dr Who, a chewch brofi awyrgylch gyffrous sy'n gwneud i'n hymwelwyr ddychwelyd aton ni dro ar ôl tro. Rydyn ni'n fwy na theatr. Mae'n hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd gorau'r West End, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a digrifwyr, arddangosfeydd celfyddydol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol rhad ac am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, bariau a bwytai ... mae rhywbeth at ddant pawb.

Llun/Photo: Phil Boorman

Chapter

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy! Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Untitled User

Ffotogallery

Yr asiantaeth datblygu cenedlaethol i ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. Mae'n ymwneud â chomisiynu artistiaid, arddangosfeydd, cyhoeddi, cyrsiau achrededig a gweithgareddau addysgol.

Untitled User

Venue Cymru

Venue Cymru is the largest Arts and Conference centre in North Wales. As a receiving house we are able to accommodate large scale touring musicals from the West End, top class Opera from the Welsh National Opera and many other genres including pantomime, contemporary dance ballet and outreach and educational activities. Venue Cymru can also offer catering with the beautifully positioned Y Review Restaurant which overlooks the bay of Llandudno.

Untitled User

Articulture Cymru

Articulture is a creative organisation that aims to bring together public arts practitioners in Wales to generate and support innovation, collaboration and production of unique outdoor performance and spectacle.

Untitled User

Anne Morgan

Anne makes jewellery using reticulated silver and combining semi-precious stones. Her new work ‘Coast’ is supported by the Arts Council of Wales and uses a combination of her own work and found objects gathered from coastlines. The pieces are often one off’s, and echo the land around the beaches, with a sweeping echo of the land that ceases to exist through nature’s natural erosion, that instead of losing something, layers of the previous history whether natural or manmade are uncovered. Anne has also been selected to design and make the crown for the 2012 National Eisteddfod in Wales. She also received a Project Grant in 2008.

Untitled User

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy

The Wyeside Arts Centre is a presenting venue for live and visual arts, and for cinema. From Jack Dee to the UK Ballet, from Music and Drama to the very latest in film, Wyeside's commitment is to offer a programme of arts and culture accessable to all. With a long history of providing entertainment to the local community, including one of the oldest cinemas in Wales, there is something to suit all tastes at Wyeside.

Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy | Wyeside Arts Centre

John Howes

Rwyf yn artist gweledol a cherddor ac ar hyn o bryd yn Gynghorydd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn y Celfyddydau Gweledol a Cherddoriaeth Draddodiadol. Rwyf yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn ffurfiol ar gyfer Celfyddyd Gain a BA MA Menter Celfyddydau Gweledol yn yr hyn sy'n awr yn Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Rwy'n gwasanaethu ar Fwrdd Cywaith Cymru ac ar y Cyfeillion y Glynn Vivian Pwyllgor. Dros y 12 Flwyddyn rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Cerflunwaith Cymru: Cerflunwyr yng Nghymru

Theatr Ffynnon

Cwmni theatr a chelfyddydau cymunedol unigryw ydi Theatr Ffynnon sy’n gweithio’n bennaf gydag oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anableddau dysgu, ac fe’i cydnabyddir yn fodel arfer gorau yn cefnogi datblygu diwylliant celfyddydau anabledd yng Nghymru ac ymhellach draw. Rydym yn bodoli i gyfoethogi bywydau pobol a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl, trwy ddarparu cyfleoedd datblygu drwy hyfforddiant a chymryd rhan yn y celfyddydau gweledol a pherfformio. Trwy gyfleoedd mor amrywiol, gwnawn ein gorau i newid canfyddiadau yn y cymunedau lle gweithiwn, drwy hybu dealltwriaeth fwy ac ymgysylltu. Mae creu amgylchfyd hergar, cyfleugar ond diogel yn hanfodol i’n gwaith. Credwn, o lunio peth o’n gwaith o gwmpas achosion amserol neu gynhennus, y gallwn helpu i wynebu agweddau negyddol a herio disgwyliadau o ran beth all unigolion a chanddyn nhw anableddau dysgu, anableddau corfforol ac anhwylderau iechyd meddwl ei gyflawni. Mae’r amrywiaeth o waith a wnawn yn cael ei ddyfeisio a’i arwain yn gyson gan yr aelodaeth (cant ar hyn o bryd) a’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt, i bennu themâu neu achosion perthnasol i’r unigolyn ac i’r cymunedau a gynrychiolwn.

Untitled User

Royal Cambrian Academy of Art

Elusen yw'r Royal Cambrian Academy of Art sydd â'r nod o hybu'r mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangosfeydd bywiog a rhaglen addysgiadol. Yr RCA yw'r sefydliad mwyaf hirhoedlog o'i fath yng Nghymru gyda hyd at 100 academwr yn aelod ohono.

Untitled User

The Romani Cultural and Arts Company

The Romani Cultural and Arts Company was formed in September 2009 as a not-for-profit company limited by guarantee (No. 07005660) and is a registered charity (No.1138150). Working through the arts the Company raises funds to take community development and educational projects onto Gypsy, Roma and Traveller sites and into Gorjer and ‘country-folk’ communities across Wales.

Untitled User

Oriel Davies

Mae’r Oriel yn datblygu a’n cyflwyno tua deg arddangosfa pob blwyddyn ar draws tri gofod yn yr oriel. Mae’r rhain yn amrywio o arddangosfeydd mawr a ddewiswyd o gasgliadau cenedlaethol, i waith newydd gan artistiaid sefydledig, ac i waith mwy arbrofol gan artistiaid sy’n datblygu yng ngofod Test Bed Oriel Davies. Yn ogystal â chomisiynu gwaith newydd, mae Oriel Davies hefyd yn cynhyrchu ffilmiau gan artistiaid, ac ystod o gyhoeddiadau o ansawdd uchel. Mae sawl cyfleuster ar gael yn yr Oriel, sy’n cynnwys golau, llachar, modern sy’n gweini bwyd cartref blasus tu mewn yn ogystal â thu allan ar deras y caffi. Mae siop ar gael hefyd, sydd ag ystod eang o emwaith gan gynllunwyr, cerameg, a thecstilau unigryw gan wneuthurwyr lleol a chenedlaethol adnabyddus mewn stoc, yn ogystal â llyfrau a chylchgronau celf, anrhegion gan gynllunwyr a deunydd ysgrifennu, a theganau, llyfrau a gemau i blant. Ochr yn ochr â rhaglen yr arddangosfa, sy’n aml yn teithio i leoliadau eraill ar draws y wlad, mae Oriel Davies hefyd yn cynnal cymysgedd fawr o weithdai, cyrsiau, sgyrsiau a digwyddiadau ysgogol. Mae’r Oriel hefyd yn enwog iawn am ei phrosiectau arloesol oddi ar-safle ac am ei rhaglenni addysgol i ysgolion, colegau ac i’r gymuned ehangach. Oriau agor Mae Oriel Davies Gallery ar agor Llun - Sadwrn, 10yb - 5yh, gan gynnwys Gwyliau’r Banc. Mae mynediad i’r oriel bob amser am ddim. Elusen ddielw yw Oriel Davies Gallery (Elusen Gofrestredig rhif 104890) sy’n derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Mae’r Oriel yn ennill incwm ychwanegol o amryw o ffynonellau, er enghraifft, ymddiriedolaethau elusennol, sefydliadau a drwy nawdd corfforaethol, o elw o siop yr Oriel ac o roddion unigol. Diolch yn fawr iawn i’n holl gefnogwyr.

Untitled User

Beyond the Border

Beyond The Border Wales International Storytelling Festival aims to promote excellence in and understanding of the art of performance storytelling, and to celebrate the richness of the world’s oral traditions. From the outset the festival has sought to raise the status and increase understanding of storytelling as an artform suitable for all ages; to showcase performances by leading practitioners from Wales and the World involved in exploring the retelling of traditional stories for a contemporary audience; and to help develop and provide a platform for an emerging new generation of performance storytellers. At the heart of this work has been the three-day Beyond The Border festival, already regarded as one of the leading international festivals of storytelling in the UK and among the finest festivals of its kind in Europe. In addition, BTB actively promotes storytelling on a year-round basis at venues in Cardiff and across Wales.

Celfyddydau a Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol. Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân. Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

Untitled User

Pypedau Vagabondi

Theatr bypedau broffesiynol ydyn ni sy'n darparu adloniant, addysg ac ysbrydoliaeth ledled y bydysawd (ond yn bennaf yng Nghymru ac yn Lloegr.)

Untitled User

Jein Devlin

'Jein Devlin' is a multidisciplinary creative studio and gallery space in Conwy. The creative studio works on graphic design projects for the cultural sector - books, branding, catalogues, exhibitions, promotional literature, signage systems and web / interactive design. Principal designer Ronan Devlin also works as a cross disciplinary artist making photographic, typographic and moving image works. The gallery 'Oriel Jein Devlin' is open from March to September and is closed during winter months

Untitled User

Visiting Arts

We work internationally connecting artists to artists, organisations to organisations and networking across the globe. We provide advice, information and training on working internationally as well as creating projects linking artists.

Artes Mundi

Cafodd Artes Mundi ei sefydlu yn 2003 fel menter gelf weledol dwyflynyddol. Mae’n ryngwladol mewn sgôp, ac yn dathlu a chydnabod artistiaid ar draws y byd. Amcanion Artes Mundi yw i: gefnogi a dathlu rhai o’r artisitaid mwyaf cyffrous yn y byd annog a galluogi cynulleidfaoedd i ddatblygu dealltwriaeth eang a mwynhau celf gyfoes arddangos galluedd y celfyddydau gweledol i gyfathrebu ar draws ffiniau ieithyddol a daearyddol annog trafodaeth a rhannu syniadau rhwng Cymru a’r byd er budd artistiaid a’r sector celfyddydol darparu cyfle ar gyfer trafodaeth fwy eang am rôl artistiaid yn y gymdeithas.

Untitled User

Ronan Devlin

Ronan Devlin is an artist and graphic designer based in Conwy, North Wales, where he co-owns the multidisciplinary creative studio and gallery space Jein Devlin with his wife Gillian Jein (academic writer and lecturer at Bangor University). Ronan works as a cross disciplinary artist making photographic, typographic and moving image works. His recent work and (ACW funded) research draws parallels between meditation and technology through a combination of analogue and digital media. He has been exhibited locally, nationally and internationally. His creative studio Jein Devlin works on graphic design projects for the cultural sector - books, branding, catalogues, exhibitions, promotional literature, signage systems and web / interactive design. The studio offers free consultation to both individual artists and arts organisations and will assist with budgeting design elements of grant applications (including third party production costs). The gallery 'Oriel Jein Devlin' is open for specific exhibitions and will participate in Helfa Gelf 2013.

Untitled User

Artis Cymuned

Artis Community/Cymuned believes in the transformational power of creativity. We deliver high quality professional art experiences to communities across the South Wales Valleys and beyond, with regular classes in creative dance and dance theatre, as well as bespoke visual and public art projects and celebratory events. We are committed to ensuring that creativity plays a role socially, educationally, culturally by innovating, inspiring, including.

Untitled User

Phil Lambert

Based in Cardiff and with a background in the Sciences, my artwork is exhibited across the UK, and Europe. Works are held in private and public collections. I hold a distinction in Masters level Fine Art from Swansea Met, along with a BSc in Human Sciences from University College London. My work has been recognised by both The Bath Royal Society of Artists and the Welsh Artist of the Year competition (winner of the student category in 2010). I was also featured as a cover Artist for AN magazine in April 2012 and selected by AXIS as one of the top five graduating artists in Wales in 2011 and 2012. Inspired by my unusual perspective as a colour-blind artist and my background in human sciences, my work has developed from observational painting and drawing to consider perception in a much wider sense. I use a multi-media approach, which includes, painting, drawing, film-making, audio, working with the public and public engagement. My work combines bold aesthetics with conceptual interest created through extensive research in philosophy, science and art history.

Untitled User

Oriel King Street

King Street Gallery is an artist-led cooperative gallery formed in 2004 and incorporated as a not-for-profit limited company at that time. KSG generally has 25-30 artist members and has recently relocated to street level premises to raise its profile and expand its areas of activity. We are currently developing a dedicated room for use as a workshop and external exhibition space as an adjunct to the cooperative's own gallery and retail area. We aim to maintain membership from applications submitted by regional artists and makers working to a consistently high standard and have been a Collectorplan approved gallery for many years. Our objective is to show and sell our own work to the regional market and encourage each other's professional practices as both artists and administrators of a contemporary commercially self sufficient gallery.

Untitled User

Oriel Mission

Mission Gallery is one of Wales’ best adapted spaces for contemporary visual art, craft and applied art. Developing a reputation for dynamic and distinctive programming and for presenting excellence across the visual arts, applied arts and craft, from Wales and beyond. Mission Gallery is a Grade II Listed building, formerly St. Nicholas Church, a non-denominational Seaman’s Mission, built in 1886. Based in Swansea’s vibrant Maritime Quarter, surrounded by other cultural destinations, Mission Gallery is easy to access and in a prime location. Designated as a regeneration area, and an area where there is a concentration of cultural activities supported by the City and County of Swansea (CCS). With an exhibition space, craft space, learning resources, events, residencies and more, Mission Gallery provides the local and wider community with opportunities to develop their understanding and knowledge of art, providing a collective experience in which visitors can immerse themselves in. Mission Gallery presents exhibitions that push the boundaries of visual and applied art, alongside an opportunity to purchase cutting edge design and contemporary craft. Providing a commitment to learning, ensuring every age group and section of the community is welcome.

Untitled User

Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr. Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill. Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth. Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Untitled User

Outcasting

Outcasting started as an online moving image gallery in 2007 by artist Michael Cousin. Based in Cardiff, this is an organisation that offers an international platform for experimental practitioners. Now in its sixth year it will be looking at representing new media practice in any form, audio, digital imagery and web-based projects as well as moving image practice. Outcasting aims to present exciting work in online and offline venues, support the production and distribution of work through new commissions and distribution networks plus represent moving image talent on an individual basis. Outcasting also assists artists in production of new work.

Untitled User

Bocs

Bocs is a young artists’ co-operative who will spearhead ground-breaking fine art exhibitions, performance events and provide a hub for the growth of excellence in the arts. Bocs’ mission is to: Establish a focal point for excellence in young contemporary art. Provide a space to exhibit, perform and work. Provide a space to exchange ideas and share skills. Engage with the local community

bloc

Mae bloc yn gweithredu o Gymru fel canolbwynt ryngwladol i feddylwyr, gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a phobl greadigol o bob math sy’n gwneud defnydd creadigol o dechnoleg. Mae bloc wedi bod yn brif hyrwyddwyr y dechnoleg greadigol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd ac, yn rhinwedd hynny, yn gyfrifol am drefnu cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau, comisiynau a phrosiectau ymchwil arloesol.

Untitled User

Marja Bonada

I am an environmental artist. I do workshops and residencies, as well as arranging joint projects for artists and musicians in Wales.

Untitled User

Maria Hayes

I am a freelance artist who has benefited from Arts Council of Wales funding for various projects over the years.

Touch Trust

Touch Trust is committed to the research, education, training and provision of creative, touch-based art of movement and dance programmes for individuals affected by autism, behaviour that challenges and profound and multiple disabilities.

Untitled User

Galeri

Galeri is a creative enterprise centre located on Victoria Dock, Caernarfon. The £7.5m centre opened in early 2005 and consists of: - Theatre (394 capacity theatre style / 300 standing / 150 cabaret) - Work units (for companies involved within the arts/creative industries) - Art Space - Rehearsal Studios - Meeting Rooms - Cafe Bar (serving home cooked local produce) In September 2018, a new £4m extension was officially opened by Rhys Ifans. The extension consists of: - 2 cinema screens (119 + 65 seats) - Safle Creu (Project space for artists and creative workshops) - Siop Cywrain - New Box Office Further information can be found on Galeri's history, events and projects at galericaernarfon.com

Untitled User

Transition Narberth

Transition Narberth is part of the International Transition Network, a community based association helping to prepare local communities to move from a high carbon economy to a more sustainable, low carbon society. We aim to inspire, support and encourage local people to promote a compelling and engaging vision of a more resilient, self reliant future. We aim to raise awareness of the issues associated with climate change and peak oil helping the local community to answer the following question: "For all those aspects of life that this community needs in order to sustain itself and thrive, how do we significantly increase resilience (to mitigate the effects of peak oil) and drastically reduce carbon emissions (to mitigate the effects of climate change)?

Arts Alive Wales

Mae Arts Alive Wales yn sefydliad celf annibynnol a leolir yng nghefn gwlad De Powys. Rydym yn darparu cyfleoedd i gyfranogi mewn amrywiaeth eang o weithgareddau celf o ansawdd uchel.

Untitled User

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghanol Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn ac mae'r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau wedi tyfu i gynnwys dangos ffilmiau'n rheolaidd yn y sinema, cyfartaledd o ddeg arddangosfa dros dro y flwyddyn, ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth byd.

Untitled User

REDHOUSE

REDHOUSE is a new creative industries centre located in the Old Town Hall in the heart of Merthyr Tydfil. The building houses a theatre, multi media atriumed courtyard, dance and recording studios, music practice rooms and dedicated art gallery, as well as café/bar, conference facilities and heritage interpretation components.

Untitled User

Ruth McLees

Fine artist involved in exhibiting, commissions and collaborative projects with Welsh industry and science. Also provider of training and teambuilding using the arts to museum and corporate groups.

Untitled User

Theatr Brycheiniog

Mae Theatr Brycheiniog yn chwilio am Ymgynghorydd / Tîm AD Theatr arbenigol i ymgymryd ag arolwg AD gan gynnwys strwythur staffio, tâl, telerau ac amodau Theatr Brycheiniog. Anfonwch e-bost i paula@brycheiniog.co.uk am gopi o'r brîff. Y dyddiad cau yw canol dydd 5, Tachwedd. Wedi ei leoli ar derfyn Camlas ddarluniaidd Mynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad dlos Aberhonddu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd a chymeradwy o’r celfyddydau perfformio ac adloniant drwy gydol y flwyddyn. Ymhlith cyfleusterau eraill ar safle’r theatr mae rhaglen gelfyddydau gweledol gan artistiaid o’r ardal, i’w gweld yn Oriel Andrew Lamont drwy gydol y flwyddyn, a Tipple’n’Tiffin, bistro o fri cenedlaethol. Caiff Theatr Brycheiniog ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu. Ers 2008, Theatr Brycheiniog yw’r theatr ynni solar gyntaf yng Nghymru. Caiff cyfran fechan o ofynion ynni’r theatr eu cynhyrchu gan gelloedd ffotofoltäig a osodwyd ar y to yn ddiweddar. Mae’r theatr wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o leihau ei hôl troed carbon ymhellach. Agorodd Theatr Brycheiniog ym 1997.

Untitled User

Anna-Marie Hainsworth

The focus of my work is theatre set, costume and props design and making. I also provide theatre design and arts based workshops to young people, as well as theatre design related services such as technical drawing or model-making.

Untitled User

Deborah Ann Withey

I am a Welsh-American artist whose early career was in visual communications: in journalism, print, digital design, and illustration, working as an illustrator, designer, art director and finally as design director for a group of 36 publications. I continue to freelance internationally as a designer and illustrator. In 2009, I decided (not due to redundancy) that I wanted to move away from work in publishing to find new successes in teaching, making and most honestly, to live a more varied creative life, for this I emigrated to Wales. In Pembrokeshire, I teach creative awareness and OCN art courses for adult learners, NEET, children of all ages and lead workshops county-wide. From my own studio, cheese and pickles, I lead intensive workshops which help to prepare individuals in their own careers in design an illustration. For my own creative expression, I work as a painter, printmaker and collage relief artist, drawing inspiration from my surroundings, medieval and Celtic art, Welsh language, history, and beliefs. I have been a lead artist for Cauldrons and Furnaces 2012, held an artist-in-residency, and show in public and private galleries. My work is held in private collections around the world.

Untitled User

Art Shell

Art Shell is a Cardiff-based organisation that engages in cross-disciplinary arts research and explores arts practice with non-art organisations, as well as helping to facilitate new work and ways of working with artists. The organisation was established to provide opportunities for artists to make work in alternative and non-art spaces, to support artists in developing their practice and to enable a wider audience, who don't usually access gallery environments, to engage with contemporary art.

Untitled User

Gwanwyn

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir yn flynyddol ledled Cymru ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a arweinir gan Age Cymru a’i arianir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Untitled User

Beyond the Border Storytelling Festival

Beyond the Border exists to promote and develop the oral tradition of storytelling across Wales and beyond. We run a biennual festival at St Donat's Castle in the Vale of Glamorgan and various audience development and outreach projects around Wales.

Untitled User

MOMA Machynlleth

The Machynlleth Tabernacle Trust was established in 1986 in order to transform the Wesleyan Tabernacle into a concert space (350 seats) for local and visiting musicians. It is also used for lectures and other events. It has become known as one of the finest chamber music concert hall in the British Isles and artists from far afield come to perform, and many ask to record there. The restoration of the Tabernacle was followed by the development of the adjoining property, and the building of a link building between that and the auditorium, that allowed four galleries for Art exhibitions under the collective name of Museum of Modern Art, Wales (MOMA Wales) to open in 1992. These galleries are open six days a week, including bank holidays, and entry is free. Approximately twenty exhibitions are held during the year, by established and emerging artists, many have an emphasis on links with Wales. The annual Open Art Competition attracts entries from throughout the UK. The Tabernacle Art Collection, comprising over 250 works of art, is kept in the building and exhibited as part of the exhibition programme. The building also has space for education and learning, mainly language classes but also used for music and art teaching. Local and national groups use the space available for holding meetings. The Trust organises the annual Machynlleth Festival in August, a week's programme of over 15 events featuring local, national and international musicians playing Welsh, Jazz and Classical music. The programme includes the Hallstatt Lecture on a subject of Celtic Heritage, the award of the Gold Medal for service in the world of Music, Art or Literature in Wales, and master classes for young musicians. Recordings of the Festival are regularly featured on Radio 3 and Radio Cymru. Development of an adjacent, historic industrial building The Tannery is well underway and will provide 2 further galleries which will enable better displays of the Tabernacle Collection and an area for sculpture. 2013 has seen the appointment of the first professional Curator at MOMA WALES and with this the desire to improve the quality and range of shows offered to visitors.

Untitled User

Celfwaith

Celfwaith is a public art consultancy. Our aim is to promote and develop the artist’s role in the public realm. Through working in partnership we can raise ambition and deliver inspiring projects that make a positive contribution to our environment and our communities. We provide a number of services including: Project Management Exhibition curation Strategy development Policy development Public art training Fundraising We're also happy to provide advice on specific aspects of public art projects such as budgets or contracts. Our areas of expertise include art in regeneration, art in hospitals, and art and architecture. We are particularly interested in finding opportunities for craftspeople to work on a larger scale and establishing creative collaborations between artists and architects and engineers. Recent projects: Riverside Walkway, SA1 Having produced a public art strategy for SA1, Celfwaith began the process of implementing proposals. Craig Wood and Perry Roberts were commissioned to devise a series of works for the Riverside Walkway which would create an interesting trail to arouse the curiosity of pedestrians and provide surprises. The history of the docks was the subject, but to be interpreted in a contemporary way. The series of works include ships names grit-blasted into the walkway of ships registered in Swansea since 1824, boulders placed along the river's edge etched with motifs referring to the manufacture, export and import of goods from the docks, e.g. the chemical symbols for carbon, copper and iron, and floral patterns from Swansea's ceramics. 'tattoo carpet' designs etched and painted in the paving composed of historical maritime tattoos and those worn by Swansea residents today. Ysbyty Cwm Cynon Celfwaith was appointed by Cwm Taf Health Trust to produce a commissioning plan and to implement public art commissions for the new Ysbyty Cwm Cynon. A broad theme of 'bringing the outside in' had been suggested by HLM Architects and the hospital's footprint echoed the curve of the nearby river Cynon. The building was designed to harness the use of natural daylight with a particular sensitivity to the surrounding landscape, therefore texture, material and the play of natural light were also key considerations when forming the artists' briefs. Five artworks were commissioned: Atrium relief sculpture by Kathy Dalwood Lightwell architectural glass by David Pearl Sculptural seating and landscaping for the courtyard by Walter Jack Studio Glass and textile panels for the corridor walls by Laura Thomas Photographic work on diasec panels for the restaurant area by Pascal Dubois Discover the Valleys Ten artists were commissioned to create images for advertising posters to promote the South Wales Valleys under the slogan 'Discover the Valleys'.

Untitled User

THIS Project

THIS Project is a not-for-profit Social Enterprise. Working in collaboration with a range of partners, THIS Project aims to: • Promote the grass-roots arts community • Create opportunities to support emerging artists and community arts organisations • Conceive original arts activity to engage with emerging artists, arts organisations, businesses, governmental and educational institutions and the general public, with a focus on increasing participation in, and access to, the arts The organisation works primarily from its base in Wrexham, working with practitioners and stakeholders in the town, and surrounding counties of North Wales, and will seek to build partnerships throughout Wales, the UK and internationally to encourage the development of artists emerging from, and working within, Wales.

Untitled User

Jan Gardner

Artist’s Profile: Born, living and working in North Wales A committed painter, Jan exhibits her work regularly. She also has extensive experience in devising and delivering workshops, masterclasses and training in schools and to members of the wider community. She has successfully completed many residencies and commissions. Artist’s Statement: Drawing intuitively with colour through water-based media allows me to create vibrant visions of inner and outer landscapes. I manipulate colour, shapes, textures, lines, tone and decorative pattern to unite fragments of memory and narrative into a new image. As Fennah Podchies writes, 'using her distinctive pallet ... each piece is a unique response and process.’ Experiences of real landscapes are significant for my visual vocabulary and the wild places of North Wales, Scotland and Ireland are often referenced in my work. When objects appear in my compositions, they are ones that hold a personal significance for me. The life affirming quality of my work sings through the use of rich colour. Working with the subtle nuances of water based media, combining layered textures and a concern for mark making gives my work its distinctive originality.

Untitled User

Axisweb

We support contemporary art in the UK by giving artists and art professionals a platform to showcase their work, find work opportunities, stay informed and make useful connections. Our directory of 2,000 selected artist and art professionals is an essential research tool for anyone interested in keeping in touch with UK contemporary art. Through our opportunities and enquiries service we help you find the right artist or art professional for your brief, whether it’s a purchase, commission, exhibition project, residency, consultancy opportunity or public programme. We also commission features from a wide network of specialist contributors across the UK. Their in-depth insights highlight the artists, ideas and new developments that should be on your radar. Alongside our activities online, we run a lively programme of talks and workshops, often relating to our in-house digital expertise. We also offer training, consultancy and film-making services to help other organisations make the most of digital technology.

Untitled User

Datrys

• Creative Production • Project Management • Strategic Consultancy

Untitled User

Stiwdio Ymateb

Cwmni cyfyngedig yw Studio Response a gafodd ei sefydlu yn 2016 gan Emma M Price a Jo Breckon, fel dilyniant i’r gwaith a gynhyrchwyd gan EMP Projects and Associates. Practis a leolir yng Nghymru yw hwn sy’n cynnig arbenigedd a phrofiad amrywiol iawn o gomisiynu celf ar dir y cyhoedd. Gwawn hyn drwy froceru partneriaethau effeithiol sy’n rhoi ymarferion artistig wrth wraidd y broses o greu lleoedd a dyluniadau trefol. Gan arbenigo mewn creu lleoedd mewn modd creadigol trwy gynllunio a chyflawni comisiynau celf gyhoeddus – o raddfa fach i fawr – nod ein prosiectau yw gweddnewid mannau cyhoeddus drwy gomisiynau cynaliadwy, dychmygus a chreadigol, mewn cydweithrediad â’n cleientiaid. Yn Studio Response rydym ni’n: • Hwyluso’r broses o greu gwaith newydd drwy gomisiynu artistiaid, dylunwyr a phenseiri er mwyn cynhyrchu gweithiau celf parhaol, dros dro, profiadol, a rhai sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol • Dyfeisio prosiectau gweledigaethol sy’n ymgysylltu â chymunedau ac yn meithrin cydweithio mewn ffordd ystyrlon • Ymchwilio ac ymateb i gyd-destun cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol pob prosiect • Mynd ati i gyflawni prosiectau sy’n cyd-fynd â’r cyd-destun lleol, ond sydd hefyd ag arwyddocâd rhanbarthol a chenedlaethol • Angori ein prosiectau mewn gweledigaeth guradurol gref • Cefnogi arfer da wrth gydweithio ag artistiaid, dylunwyr a phenseiri ar dir y cyhoedd • Sbarduno trafodaethau ynghylch rôl ymgysylltu creadigol ar dir y cyhoedd Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: • Cynhyrchu Strategaethau a Chynlluniau Celf Gyhoeddus • Datblygu Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Celf Gyhoeddus i Awdurdodau Cynllunio Lleol • Curadu, comisiynu a rheoli rhaglenni celf gyhoeddus o’r dechrau i’r diwedd. Yma mae ein cylch gwaith yn cynnwys: o Cydweithio â chymunedau a grwpiau cymunedol penodol a hwyluso grwpiau newydd drwy ymgysylltu cymunedol o Ysgrifennu deunydd briffio a chontractau artistiaid o Sefydlu a rheoli cyllidebau prosiectau o Cynghori ar godi arian ar gyfer celf ar dir y cyhoedd o Sicrhau cyllid cyfalaf a nawdd wrth ffynonellau amrywiol o Goruchwylio’r broses o ddatblygu dyluniadau a sefydlu gweithiau celf • Meithrin perthnasau gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector I hyrwyddo celf ar dir cyhoeddus • Ymchwilio i artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol a llunio prosiectau a chyd-gynhyrchiadau newydd ac arloesol • Dyfeisio a chyflawni datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y broses o greu lleoedd creadigol i weithwyr dylunio a chynllunio proffesiynol • Darparu hyfforddiant a chyngor i gleientiaid ynglŷn â’u rôl nhw fel comisiynwyr celf ar dir y cyhoedd, ac i Grwpiau Llywio’r Celfyddydau sydd â’r dasg o reoli’r broses • Gwerthuso gweithiau celf sydd eisoes yn bodoli • Cynhyrchu deunydd i’r wasg a chysylltiadau cyhoeddus yn ogystal â deunydd deongliadol a chyhoeddiadau. Beth sy’n ein gwneud ni’n unigryw? Rydym wedi ymrwymo o weithio ar draws y sectorau a datblygu perthnasau newydd gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Gwnawn hyn drwy hyrwyddo manteision defnyddio arferion artistig i ymateb i’r cyd-destunau strategol a gwleidyddol y mae pob un o’r sectorau hyn yn eu hwynebu. Mae diddordeb arbennig gennym mewn meithrin partneriaethau newydd gyda sefydliadau a busnesau nad ydynt wedi arfer ag ymgysylltu â’r diwydiannau creadigol. Er mwyn i’r rhain groesawu unrhyw fath o ymgysylltu â’r celfyddydau ag unrhyw frwdfrydedd, gwyddom fod angen iddynt ddeall yn glir eu gwerthoedd a’r cyfleoedd maen nhw’n gallu eu creu. Gwyddom y gall ymgysylltu creadigol a diwylliannol ychwanegu gwerth a gwnawn ein gorau glas i wneud achos busnes ar gyfer hyn.

Logo

Theatr Felinfach

Mae Theatr Felin-fach yn gweithredu ym 'meysydd addysg a datblygu cymunedol drwy gyfrwng y celfyddydau perfformio a'r cyfryngau torfol drwy gydol y Gymru wledig (gyda pherthnasedd arbennig ar gyfer yr ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn brif iaith ddiwylliannol)'. Mae’r theatr yn ymfalchïo yn ei rhaglenni cyfranogol sy’n integreiddio siaradwyr Cymraeg, Dysgwyr a’r Di-Gymraeg mewn amgylchedd greadigol, gadarnhaol ac fe’i hystyrir yn ddarparydd arbenigol mewn gwaith o’r fath. Prif nod Theatr Felin-fach yw 'amddiffyn a datblygu'r gymuned greadigol' a hyrwyddo a gwella'r creadigrwydd cudd y mae'r theatr yn ei ystyried yn rhan annatod o gymunedau Cymraeg eu hiaith. Mae gan raglen Theatr Felin-fach dri phrif gategori fel a ganlyn: • cynyrchiadau amatur wedi'u seilio yn y gymuned • cynyrchiadau sy'n cael eu datblygu mewn cysylltiad â'r cymunedau hynny gyda mewnbwn a chyfarwyddo proffesiynol • cynyrchiadau proffesiynol y mae Theatr Felin-fach yn dod â hwy i mewn er mwyn 'ategu'r themâu cymdeithasegol neu gynnig mewnwelediad creadigol ehangach'

Untitled User

Denbighshire Arts

Mae’r Gwasanaeth yn gobeithio hybu ymwybyddiaeth o’r celfyddydau yn y gymuned ac ysgogi unigolion a mudiadau i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol. Gwneir hyn drwy raglen o arddangosfeydd, gweithdai, perfformiadau a dosbarthiadau, yn arbennig ym maes y celfyddydau gweledol ond hefyd yn myd perfformiadau theatrig ar raddf fechan, dawns a llenyddiaeth. Mae’r rhaglen a gynigir yn cynnwys digwyddiadau o bwysigrwydd cenedlaethol ac ar raddfa mwy lleol. Trefnir arddangosfeydd yn y gymuned yn ogystal â digwyddiadau mewn llyfrgelloedd a mannau cyffelyb oddi mewn y Cyngor y Sir.

Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal rhaglen o gynlluniau a gweithgareddau creadigol i bobl o bob oed, cefndir a gallu. Dyma fanylion am rai o’n cynlluniau: Criw Celf: Cynllun ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n ymddiddori mewn celf a chrefft yw Criw Celf. Mae gweithdai a dosbarthiadau meistri yn cael eu cynnal yn rheolaidd yng nghwmni artistiaid proffesiynol. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael ar www.criwcelf.co.uk Oriel Ysbyty Gwynedd: Mae gwaith celf amrywiol yn cael ei arddangos yn Oriel Ysbyty Gwynedd, Bangor er mwyn cyfrannu’n bositif tuag at ymweliad cleifio a’r ysbyty. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd arddangos a gwerthu cynnyrch i artistiaid lleol. Therapi Celf: Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnal grŵp therapi celf cymunedol i oedolion sydd ag anhwylderau iechyd meddwl. Mae therapi celf yn cynnig cyfle i gyfranogwyr fynegi eu hunain gan ddefnyddio delweddau mewn awyrgylch ddiogel wedi ei hwyluso. Arteffact: Mae Arteffact yn gynllun sy’n cynnig profiadau creadigol mewn amgueddfeydd, orielau ac archifau i bobl sydd ag iselder, straen neu orbryder lefel isel i ganolig. Mae cyfranogwyr yn mynychu cyfres o sesiynau creadigol yng nghwmni artistiaid cymunedol er mwyn adeiladu hyder a dysgu sgiliau newydd yng nghwmni pobl sydd a phrofiadau tebyg. Noson Allan: Cynllun sy’n cefnogi cymunedau Gwynedd i lwyfannu cynhyrchiadau proffesiynol. Manylion llawn ar gael yma: www.nosonallan.org.uk Helfa Gelf: Digwyddiad stiwdios agored blynyddol ble mae cyfle i’r cyhoedd gwrdd ag artistiaid wrth eu gwaith. Mwy o wybodaeth ar gael yma: www.helfagelf.co.uk Gwynedd Greadigol: Grŵp gwirfoddol wedi ei gefnogi a’i hwyluso gan Gyngor Gwynedd i hyrwyddo’r celfyddydau yw Gwynedd Greadigol www.gwyneddgreadigol.com

Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Blackwood Miners’ Institute (The ‘Stute) is a vibrant and professional theatre, and one of the busiest in the South Wales Valleys; it is also the only professional theatre in Caerphilly County Borough. Originally the building opened as a snooker hall that was owned by the Coal Industry and the Social Welfare Organisation. The first stones were laid in 1925 and it was paid for out of the Oakdale Miners’ wages at 3d a week. Original events staged in the building included tea dances, snooker/billiards, reading groups, rehearsals and union meetings for local miners. After falling into disrepair in the 1970’s-1980’s and following many of the local pit closures, the building was conveyed as a charitable trust in 1990 to Islwyn Council. It was refurbished and reopened in February 1992 as a community arts and entertainment venue thanks to funding from Islwyn Borough Council and the Welsh Office. The history alone gives the building a place at the heart of the community. In 2011/2012 a total revamp of the Blackwood Miners’ Institute commenced, with Caerphilly County Borough Council's Cabinet approving a three year programme of repairs to give the theatre a new bill of health. Today, The ‘Stute offers a wide range of events, including drama, dance, live music, opera, children’s literature and comedy, as well as providing a wide range of opportunities for people from all sectors of the community to take part in creative activities. Blackwood Miners’ Institute is part of Caerphilly County Borough Council and has recently been awarded Arts Portfolio status by Arts Council Wales.

Untitled User

Jessica Lloyd-Jones

Jessica Lloyd-Jones is a visual artist based in North Wales, with a First Class Honours degree in Fine Art and MFA in Sculpture from Edinburgh College of Art in 2007. Merging art, science and technology, Jessica investigates subjects of energy and natural phenomena through the experimental use of materials and creation of light based sculpture and installations. Residencies have included an International Visiting Artist Fellowship in 2008 at UrbanGlass, New York, where she developed her ‘Anatomical Neon’ sculptures and more recently, a Makers Using Technology residency at PDR (National Centre for Product Design and Development Research) Cardiff, 2014. Awards include a Royal British Society of Sculptors Bursary, London 2009, Glass Art Society Emerging Artist Lecture Award, Kentucky 2010 and an Arts Council of Wales Creative Wales Award 2012. Recent exhibitions include a solo show at Summerhall, Edinburgh 2014 and international exhibitions at the Museo di Palazzo Poggi in Bologna, Italy and the Musee de la Main in Lausanne, Switzerland 2013. Alongside exhibiting nationally and internationally, Jessica has developed her work extensively in public art and digital art fields, including large scale mapping projections for Blinc Digital Arts Festival 2011 and 2012. She has recently been commissioned to produce a permanent outdoor light installation at Pontio, Bangor during 2014.

Untitled User

Celfyddydau Anabledd Cymru

DAC create more opportunities for Disabled and Deaf People to develop their skills in the arts. We work in partnership with other organisations on arts related projects. we advise on issues relating to disability and the arts. we give arts-specifice disability equality training a consultancy service around policy development.

Angela Davies

Mae Angela Davies yn artist rhyngddisgyblaethol sy'n seiliedig yng Nghymru. Mae ei gwaith wedi'i seilio ar themâu o amser a lle; yn enwedig y newid ecolegol sydd i’r amgylchedd oherwydd dyn ac yn naturiol. Mae Davies yn tynnu ar ddisgyblaethau crefft traddodiadol ac yn cyfosod y rhain gyda thechnolegau creadigol i greu ymyriadau aml-synhwyraidd safle-benodol. Graddiodd o Brifysgol Metropolitan Manceinion yn 2000, gyda gradd BA (Anrh) mewn Crefftau Cyfoes. Yn 2013, graddiodd o Ysgol Gelf Manceinion wedi cwblhau gradd Meistr mewn Tecstilau (gyda Chlod). Mae Davies wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae wedi ymgymryd amser preswyl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Casgliad Tecstilau Gawthorpe ac yn fwyaf diweddar Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Yn 2013 ennillodd Davies Grant Ymchwil a Datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn 2014 grant cynhyrchu lle bu'n arwain cynhyrchiad ar raddfa fawr yng Nghastell y Waun, Cymru. Yn ddiweddar, cafodd Davies Bwrsariaeth ‘New Collaborations’ gan A-N. Yn 2013, yr oedd yn Ysgolor Prawf yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Cymru ac yn 2010 cafodd hi’r Wobr Ffair Lyfrau Manceinion. Mae ei gwaith o fewn casgliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys Amgueddfa Rhyngwladol Collage, Cydosodiad ac Adeiladu, Texas, Prifysgol Northampton a Chasgliad Arbennig Metropolitan Manceinion.

Untitled User

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

ORIEL Mae gan yr oriel raglen eang o arddangosfeydd sy’n dangos gwaith celf gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Mae’r oriel yn newid yn rheolaidd ac yn cynnig ysbrydoliaeth yn gyson. AMGUEDDFA Dodrefn Cymreig, tecstiliau, celf, archaeoleg, eitemau o hanes cymdeithasol… Wedi eu lleoli yn y cyn Ganon-dy, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn orlawn o storïau o Wynedd a’r ardal gyfagos. Ymysg rhai o’r trysorau y gallwch fwynhau y mae’r cleddyf Rhufeinig o Segontiwm, y ‘Welsh Not’, model o bont grôg Telford, Coron Brenin Enlli, a llawer mwy. SIOP Mae’r siop yn gwerthu cymysgedd o grefftau unigryw a wnaed â llaw gan gynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiadau. Mae Cynllun Casglu, sef cynllun credyd di-lôg, ar gael i unigolion brynu gwaith celf a chrefft gwreiddiol a chyfoes o’r oriel a’r siop. Mae’r staff cyfeillgar wrth law yn gyson i ateb eich cwestiynau.

Untitled User

Sefydliad Celf Cymru Josef Herman

Mae canolfan Sefydliad Celf Cymru Josef Herman yn y Neuadd Les, Ystradgynlais, ac mae'n ymroddedig i hyrwyddo gwerthfawrogi bywyd a gwaith yr artist Pwylaidd, Josef Herman, a meithrin cyfranogiad ehangach yn y celfyddydau yn ei enw ef. Gwneir hyn drwy wobr flynyddol i ysgolion, arddangosfeydd, digwyddiadau, darlithoedd a chefnogaeth ar gyfer gwobr flynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Untitled User

Pea Restall

Making, drawing and painting are part of me. I cannot separate my work from life, or my life from the work. When I am intrigued, influenced or dominated by an idea, it splashes into the work through painted imagery, repeated pattern, or symbols as I can become totally immersed in the materials. Each sculpture is created through maquettes, drawings.and then developed through hand building forms, and using found and created moulds using my own combinations of clays and often paperclay, and fired to 1100- 1200, and decorated with oxides/majolica glaze. I also often incorporate found and altered mixed media into pieces/structures/installations. My current subject matter is experimentation with altering the human form, considering- what makes us appear human, and which features of the body are important to express gesture/emotion/attitude? I am also interested in challenging the perception of any ceramics as ‘everyday objects’, which often dismisses the 1,000s of years of tradition in developing techniques, forms and surfaces, and disregards the need for current makers in clay to develop these skills to produce fired ceramic work. I exhibit work in galleries throughout the UK, I exhibited at The Santorini Biennale (Greece) 2012 (with assistance from the Arts Council of Wales) and was awarded the joint 1st prize at The Royal Cambrian Academy Open (Conwy) January 2014 for an installation piece Mother Mary Chess set.

Untitled User

Jobina Tinnemans

Jobina Tinnemans is a contemporary composer working in crossover disciplines of electronic and classical music. Using innovative technologies and ancient crafts. Tinnemans originates from Limburg, near Maastricht, but adopted Pembrokeshire as her home.

Untitled User

Julia Brooker

Mae Julia yn artist cain; mae ei phaentiadau ar raddfa fawr ar alwminiwm yn dwyllodrus o syml a chain. Mae hi'n dweud: "Rwy'n ddigywilydd yn fy uchelgais i wneud paentiadau hardd. Yn fy nhrydedd flwyddyn yn y coleg celf yn Cheltenham gwelais baentiadau gan Jason Martin a chefais fy hudo gan y ffordd y mae goleuni yn adlewyrchu oddi ar wyneb yr alwminiwm. Byth ers hynny, rwyf wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd o drin y paent ar fetel, arllwys i wneud haenau tryloyw cain, gan ddefnyddio hen frwsys garw iawn ar gyfer gwead a marciau. " "Pan wnes i orffen y Cwrs Celf Sylfaenol yng Nghaerdydd bron i mi ymgeisio am y cwrs gwydr yn Abertawe. Uniongyrchedd paent, ei felyster a'i ffurf a enillodd y dydd. Nawr, ar ôl 18 mlynedd gydag alwminiwm rwyf wedi dechrau gwaith newydd ar wydr. " "Ar hyn o bryd dw i'n disgwyl cymeradwyaeth gan gleient corfforaethol yn Tsieina. Fy nghynnig yw gosod gwydr sy'n cyfuno darluniad a phaentiad o ddail yn fy ngardd. Rwy'n credu y bydd y llinellau meddal a'r lliwiau yn 'dyneiddio' eu tu mewn marmor. Gobeithio y byddant yn meddwl hynny hefyd! " Sefydloadd Julia ei stiwdio yng Nghaerdydd yn 2000. Er hynny mae wedi adeiladu enw da yn rhyngwladol. Mae ei phaentiadau cyfoes wedi cael eu harddangos ledled y byd ac maent yng nghasgliadau casglwyr preifat a chorfforaethol, gan gynnwys banc UBS, BP, GlaxoSmithKline, Banc Barclays, Johnson & Johnson.

Untitled User

Presteigne Festival

I work as freelance Festival Producer for Presteigne Festival, which takes place in its Welsh Marches home every August. The Festival programming concentration is on contemporary classical music, alongside more general repertoire, with illuminating artist and composer talks and events, as well as literature and visual arts content.

I am an artists working in cross-artform practice of dance/movement and visual art. I have been making work since 1989, graduating in Fine Art from Goldsmiths college, then later studying at the Centre of New dance development, Arnhem in 1992. My work was supported by Chisenhale Dance space in the form of a residency, commission. curatorship and training bursaries. I was a member of IPN, International performance Network for 6 years. I moved to Wales from London in 2001 and have since completed an Ma fine art at Swansea Metropolitan University. Made commissioned installation performances and film collaborations. In November 2014 I showed a series of performances at the Mission Gallery, Swansea.

Untitled User

Michael Powell (1983) is an artist and writer born in England. He is currently very interested in and influenced by Norse God, Aztec and Celtic myths, Hermann Hesse, Jorge Luis Borges, Alan Watts, the natural world and the play, nonsense and flow of reality as it crashes against his everyday life. He enjoys using his imagination to create stories and drawings of another world made up of mythic and hybrid creatures, images and objects. Inspired by nature and its different connections, movements and relations, in an attempt of interpreting and explaining the world around him.

Oriel elysium

elysiumgallery was established in 2007 and is an artist led, self sustaining enterprise comprising of 60 artist studios and a contemporary art gallery at 3 locations in Swansea City Centre, Wales, United Kingdom for an eclectic range of practitioners including visual fine artists, photographers, illustrators, designers, writers and much more. We support 13 artists’ studios and a gallery space at 16 College Street, Swansea, 13 studios at 2 Mansel Street, Swansea and 35 studio spaces, a gallery/test bed space, communal library & research areas and artist residency programmes on Swansea High Street. elysium gallery strives to provide support for emerging and established artists and art organisations as well as encouraging pride and participation in local visual and performing arts in an environment that promotes experimentation, freedom and appreciation in all creative practices. This helps to bridge the large gap between emerging and established artists, whilst continuing to strengthen, promote and sustain the vibrant Welsh arts scene.

Untitled User

the escape artists

We are a North Wales based community arts organisation bringing arts - including writing, visual arts and photography - closer to people who are furthest away from them through social, economic or health reasons. We also run The Word:Conwy:Y Gair, a celebration of words in all forms from poetry to rap, comic strips to braille, sign language, graffiti art, fiction, comic strips, songs...

Untitled User

Carnegie House Arts & Culture Hub

Bridgend Town Council relocated to the old library building on Wyndham Street in January 2014. The past year has been spent making improvements to the building and we are now ready to open our doors to the public! Our aim at Carnegie House is to provide a high standard of arts and cultural events and activities throughout the year. This will include a programme of professional events as well as community and educational activities that offer local people an opportunity to participate.

Untitled User

The Space

The Space is an online project founded through a pioneering partnership between the BBC and Arts Council England that commissions artists and arts organisations to create new work using digital technology for a wide range of audiences.

Untitled User

Dymphna D'Arcy

I am interested in the natural world and our role and relationship within it. I welcome the cross fertilsation of ideas which I explore through dance, performance, video, photography and digital media and embrace the unexpected consequential effects of time on place and and the influence of landscape/ environment on our identity. Through my practice I explore the unconscious shards of history that effects and influence the way we respond and relate to our environment. I am inspired by the transformative enigmatic quality of time. I like being on the brink between two zones, the in between space, suspended moments when the present becomes the past, a point of departure moving towards the future enabling me to refer back to history and understand the present before heading into the unknown. I explore the notion of place and non-place, transitional spaces, temporary space, transportable space and the permanent space. All this and more helps me make sense of the world.

Untitled User

PuppetSoup Ltd

We are multi award-winning PuppetSoup and we’re passionate about puppets and puppet theatre. We bring together traditional skills and modern techniques to create a unique flavour of puppetry that everyone can enjoy! We aim to promote puppetry, broaden the audience of puppet theatre, benefit the community and have a lot of fun! In 2015 we are proudly representing Wales in Edinburgh with our show 'Land of the Dragon - Gwlad y Ddraig'.

Untitled User

Susan King

A practising artist for 25 years, working in ceramics, now studying Fine Art at Bangor University.

Untitled User

Made in Roath

madeinroath is for anyone and everyone who’s interested in art, culture, community or just having fun, and we have people from all across the UK (and beyond) who travel to Roath to take part. Our annual festival takes place in October, when we host a week-long extravaganza of events and activities across all creative disciplines, showing the very best of local talent alongside some excellent national and international artists. We believe art and culture can enrich the lives of everyone, and so that’s why a lot of what we do takes art out of the traditional museum or gallery spaces and into the community.

Untitled User

OMIDAZE PRODUCTIONS - A small theatre company with BIG ideas Oh My Days! A colloquial expression of amazement and disbelief originating in schools in inner London at the turn of the century. Founded in 2008 by Yvonne Murphy and Dick Johns with the express purpose of using theatre to empower, inform, entertain new audiences shake stuff up and inspire change. We do two things. 1. We create and produce professional ground-breaking and accessible theatre 2. We create access to drama and theatre through our Creative Learning work with young people

Untitled User

engage

Established in 1989 as the National Association for Gallery Education, engage is the membership organisation representing gallery and visual art education professionals in the UK and over 20 countries worldwide. As the UK’s most effective support and advocacy organisation for gallery education, we work through our members to promote access to and enjoyment of the visual arts. Membership starts at £34.00 per annum, with options for organisations as well as concessions available for students, unemployed, over 60s and disabled people.

Untitled User

the*kickplate*project

We are a curatorial photo project aimed at bringing international fine art photography to communities that don't have permanent galleries. We also aim to promote new artists, especially those coming from outside the West.

Untitled User

Cwmni Cofis Bach

Sefydlwyd Cwmni Cofis Bach yn 2004 i gynnig cyfleoedd celfyddydol cyson i blant a phobl ifanc rhwng 5 ac 18 oed sy’n byw yn Llanbeblig Caernrfon. Darparir sesiynau celf amrywiol sy’n cynnwys drama/dawns, gwersi gitar/drymiau, a chelf weledol mewn clybiau wythnosol, a hynny am ddim. Credir yn gryf yng ngrym y celfyddydau i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sy’n cael eu heithrio ac fel modd o gynyddu eu galluoedd sylfaenol a’u hyder a’u cynorthwyo i gyrraedd eu llawn botensial.

Untitled User

Arcêd Caerdydd

Gofod prosiect cyfoes sy'n cael redeg gan artisiaid. Caerdydd.

Untitled User

BayArt

Menter dan arweiniad artistiaid yw BayArt yn ei chalon, wedi ymgartrefu mewn gofod creadigol hardd ac agos-atoch-chi yn un o strydoedd prysur Bae Caerdydd. Mae Artistiaid Butetown yn gweithio mewn 16 stiwdio uwchben yr oriel, ac mae yno fflat stiwdio addas i artist preswyl neu ar gyfer ymchwil. Pwrpas oriel BayArt yw cefnogi ymarfer celfyddyd gain, trwy gynnig llwyfan arddangos i lu o artistiaid newydd, a rhai ar ganol eu gyrfa, o Gymru a thu hwnt. Mae BayArt hefyd yn cynnig dehongli ei harddangosfeydd i amryw o wahanol gynulleidfaoedd drwy sgyrsiau artistiaid, seminarau a gweithdai. Yn allweddol i bob sioe estynnir gwahoddiad i ysgolion weithio gyda’r oriel ar brosiectau i ddatblygu dealltwriaeth plant ac athrawon o gelf gyfoes. Bod yn gynhwysol ac yn agored yw’r nod, gan weld yr oriel fel lle creadigol lle gellir profi ac archwilio celfyddyd. Artistiaid biau’r oriel ac artistiaid sy’n ei harwain. Yn ein rhaglen arddangos ac addysgu, artistiaid sy’n creu, yn curadu, yn dehongli ac yn rhoi syniadau ar waith. Mae syniad a ffaith celfyddyd wrth galon popeth a wnawn.

Untitled User

Gareth Chambers

Fel Artist dawns annibynnol, rydw i’n ymddiddori yn y corff. Rydw i’n ystyried bod ein cyrff yn cynnig ffinau a chyfyngiadau strwythurol yn ogystal  bod yn safleoedd i gynrychioli ein hunaniaeth.

Untitled User

Theatr Clwyd

Theatr Clwyd is Wales’ major drama producing operation, originally built as a Regional Arts Centre. It is the home of a highly acclaimed producing company, which also presents much of its work on tour throughout Wales and the rest of the UK. The company produces mainly in English, but also in Welsh. There is a fully integrated Theatre for Young People department which uses the same performers, technicians and creative staff to achieve the same high production values as the mainstream product. The theatre also hosts a variety of touring drama, dance, music and a community Festival in the Summer. There are around 900 public performances per year. Theatr Clwyd is supported by the Arts Council of Wales and Flintshire County Council

Untitled User

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol (Rhanbarth 2) Dyfarnwyd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth ag ERW a’r chwe awdurdod lleol, grant Cyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu un Rhwydwaith cyson ac integredig ar gyfer y Consortia Addysg a’r Celfyddydau i wasanaethu rhanbarth de orllewin a chanolbarth Cymru. Bydd Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar gynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a dysgwyr mewn ysgolion weithio gydag artistiaid a sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol; cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o waith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol Cymru a chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol a chymunedau lleol.

Untitled User

Cwmni Theatr Mess Up The Mess

Rydym ni'n gwneud theatr ddewr a chwithig sydd wedi'i greu gan, ac ar gyfer, pobl ifanc. Cynigiwn brofiadau i bobl ifainc greu theatr ddeinamig, i gynyddu cyfleoedd i ymarferwyr theatr sydd newydd raddio ac yn creu cwimni cynhwysol ar gyfer theatr ddeyfeisgar sy'n estyn alam at gynulleidfaoedd amrywiol newydd gan roi chwa o awyr iach i theatr yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt.

Untitled User

Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig

Actifyddion Artistig Y Actifyddion Artistig ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig sy’n cefnogiprosiectau ymgysylltu addysg, y gymuned a chynulleidfa o Neuadd Dewi Sant(Y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru) a’r New Theatre (ar raddfa fawrtheatr Edwardaidd cyflwyno yng Nghaerdydd). Mae’r rhaglen yn Actifyddion Artistig cymryd ei ysbrydoli gan y rhaglen amrywiol y dau leoliad a manteisio ar yr arbenigedd a’r adnoddau sydd ganddynt. Mae’r Ymddiriedolaeth yn credu’n gryf mewn grym y celfyddydol o ansawdd uchel prosiectau i ymgysylltu, ysbrydoli a gweddnewid bywydau pobl waeth beth eu cyd-destun economaidd, diwylliannol a chymdeithasol.

Untitled User

Arts Care Gofal Celf

Wedi ei sefydlu yn 1987, mae Arts Care Gofal Celf yn sefydliad celfyddydol elusennol proffesiynol yn seiliedig yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Yr ydym yn brofiadol mewn darparu prosiectau o ansawdd uchel ar gyfer a gyda phobl o bob oed, cefndir a ffyrdd o fyw. Mae Arts Care Gofal Celf yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig, a derbynnir cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel sefydliad Portffolio Celfyddydau Cymru. Rydym yn hwyluso rhaglenni dynamig sy'n amrywiol, ysbrydoledig ac yn berthnasol i gyfranogwyr. Rydym yn gweithio'n greadigol i gyrraedd grwpiau i annog cyfranogiad, gan weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau mewn mannau lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn cwrdd. Mae ein gwaith yn cwmpasu rhan fwyaf o ffurfiau celf ac amrywiaeth eang o ddulliau, gan gynnwys prosiectau celf yn y tymor hir, perfformiadau, celf gyhoeddus, artistiaid preswyl, arddangosfeydd a gweithdai unwaith ac am byth. Gyda chyfoeth o brofiad mewn datblygu rhaglenni yn y celfyddydau mewn iechyd a llês, y celfyddydau ac adfywio, celfyddydau yng cynhwysiant cymdeithasol a chyd-destunau eraill, gall Arts Care Gofal Celf yn eich helpu i ddatblygu prosiectau sy'n diwallu eich anghenion.

The Arts Active Trust is a charity that seeks to engage people of all ages with creative activities through working directly with artists and professional practitioners who can inspire and guide their development. A key part of the Arts Active programme is A2:Connect which is the Arts & Education network for the Central South region working to bring artists of all disciplines - music, drama, visual arts, literature etc. directly into our schools. In association with A2:Connect, Criw Celf Cardiff is a visual arts project for ‘More Able & Talented’ young artists at secondary school. 

Untitled User

Maindee Unlimited

Maindee Unlimited is a community run placemaking charity. We are active in the Maindee area of East Newport.

Untitled User

Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru

YANC is an organisation that brings together professionals delivering across the youth sector in Wales to share best practice and resources. YANC is an embryonic network which started life in response to the youth arts sector lacking any sort of cohesive thinking and sharing of practice across Wales. Initially the network was formed on the basis of various companies who were initially involved in a project. However this quickly grew as there was a genuine appetite amongst practitioners and organisations alike to develop practice and networks pan Wales. YANC has now become a genuinely pan Wales network which involves both Welsh and English speaking companies and individuals. It regularly hosts skills and practice sharing workshops across Wales as well as its biennial CASGLIAD conference.

Untitled User

Asking4It Productions

Asking4It Productions make innovative theatre and opera. We were founded in Wales in 2011, write our own material and commission musical scores. We are currently working towards the production of "Natasha - A triptych - studies in experimental opera". Shelter (Natasha) is an exceptional piece of work, complete in itself and also promising a much greater exploration of important, uncomfortable material with social and political value and purpose. Ian Grant, actor and producer, London "Butcher" offers the opportunity for a social critique that portrays what it describes: the multi-national political and economic forces that embed themselves in women’s bodies through the hands of Medicine, and the varying ways women themselves recognise (or not) these forces. Alexandra Vinson, medical social scientist, USA

Untitled User

Jukebox Collective

Jukebox Collective is a creative company based in Cardiff that specialises in street dance and hip hop culture. Our work is rooted in our community and we lead participative activities for young people and children across South Wales. We also create theatre, and have a Creative Agency that represents and promotes professional hip hop and street dance performers.

Gentle/Radical

Fe sefydlwyd Gentle/Radical yng Nghaerdydd yn 2016. Cwmni a arweinir gan yr artistiaid Rabab Gahzoul ac Owen Griffiths; mae Gebtle/Radical gweithio tuag at newid cymdeithasol gan ddod â nifer o ddegawdau o waith celfyddydol, cymuned a chydraddoldeb ac amrywiaeth at ei gilydd ynghyd o dan ymbarél sefydliad newydd sy'n ymroddedig i fynd i'r afael â materion cymdeithasol trwy diwylliant. Mae Gentle / Radical yn gwmni dielw cyfyngedig, yn trefnu sgriniau hygyrch, prosiectau celfyddydol sy'n gysylltiedig â chymdeithas, symposia cymunedlol, gosodiadau, teithiau cerdded, sgyrsiau, ymyriadau, fforymau rhwydweithio, perfformiadau a chyhoeddiadau.

Untitled User

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245