Cyngor Celfyddydau Cymru | TEAM | National Theatre Wales

TEAM | National Theatre Wales

Mae TEAM yn darparu'r gefnogaeth sydd ei angen i ddechrau gyrfa'n y celfyddydau.

Beth yw TEAM National Theatre Wales?

Tîm sydd ar dwf yw TEAM National Theatre Wales (NTW). Mae’n cynnwys pobl o bob oedran a gallu o bob rhan o Gymru a thu hwnt ac maent yn gweithio gyda NTW i greu gwaith yn eu cymunedau eu hunain. Mae TEAM yn eistedd yn gadarn wrth galon
y sefydliad.

Mae lle gan yr aelodau mewn Cyfarfodydd Bwrdd ac maent yn cynnig cyngor ar faterion fel recriwtio, rhaglennu, marchnata a hyfforddi.

Mae TEAM wedi chwarae rhan mewn nifer o wahanol brosiectau a gweithgareddau, fel cyrsiauhyfforddi, cyfnewidfeydd sgiliau a gweithdai ar gyfer pobl ifanc. Mae TEAM wedi bod yn arwain y gwaith o baratoi gweithdai ar gyfer plant, perfformiadau barddoniaeth wedi eu curadu, a pherfformiadau arbennig sy’n edrych ar faterion cyfoes fel Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod.

Cefnogi gyrfaeodd yn y celfyddydau

Mae TEAM yn darparu’r cymorth sydd ei angen ar ei aelodau i gychwyn gyrfa ym maes y celfyddydau, ac mae sawl aelod yn defnyddio’r sgiliau a’r profiad y maent wedi ei ennill trwy’r prosiect i ddod yn awduron, yn feirdd ac yn rheolwyr marchnata.

Sut mae tim yn gwneud gwahaniaeth?

"Roeddwn i’n gweithio rhan-amser yn y sector gwirfoddol, ac roeddwn i am gael swydd gyflogedig lawn-amser.
Diolch i’r hyfforddiant arwain a gefais trwy TEAM... cefais i swydd yn gweithio llawn-amser yn yr Oxford Playhouse."
- Aelod o TEAM

Mae TEAM eisoes wedi cyfrannu at:

  • Greu chwe drama fer newydd gan ddramodwyr newydd
  • Datblygu sgiliau datrys problemau creadigol, arweinyddiaeth a sgiliau ymrymuso
  • Datblygu llwybrau i gyflogaeth
  • Datblygu capasiti mewn sefydliadau eraill ar draws Cymru

Ar y Rhestr Wirio Lles: Ffyniant ✔ Gwytnwch ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Diwylliant ✔ Byd-Eang

TEAM | National Theatre Wales
Celf yng Nghymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245