Cyngor Celfyddydau Cymru | Ariannu Llenyddiaeth

Ariannu Llenyddiaeth

Llenyddiaeth Cymru yw’r Cwmni Cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae’n credu fod llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ym mhobman.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am arwain y sector ac mae’n cydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu at hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.

Mae prosiectau a gweithgareddau niferus Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn Cymru, Bardd Cenedlaethol Cymru, Bardd Plant Cymru ac Awdur Ieuenctid Cymru, gweithgareddau Twristiaeth Llenyddol, cynllun nawdd Awduron ar Daith, cyrsiau ysgrifennu yn Nhŷ Newydd, a Sgwadiau Sgwennu’r Ifainc. Mae gweithwyr maes yn gweithio’n benodol i ddatblygu gweithgareddau llenyddiaeth yng nghymoedd de Cymru ac yng ngogledd Cymru.

Mae’r gwasanaethau a gynhigir gan Llenyddiaeth Cymru ar gyfer awduron yn cynnwys mentora, ysgoloriaethau ysgrifennu, gwybodaeth a chyngor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llenyddiaethcymru.org

Ariannu Llenyddiaeth
Unigolion Creadigol Proffesiynol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245