Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor a'r Adolygiad

Cyngor a'r Adolygiad

Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n penderfynu ar gyllid refeniw.


Ym mis Medi, cyhoeddodd y Cyngor ei Weledigaeth ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru. Seilir ar y blaenoriaethau sydd eisoes wedi'u nodi yn:

Bydd penderfyniadau ariannu'r Cyngor yn cael eu llywio gan:

  • ei flaenoriaethau strategol
  • cyflwyniadau a baratowyd gan sefydliadau cymwys
  • asesiadau a baratowyd gan swyddogion Cyngor Celfyddydau Cymru a'u Cynghorwyr
  • safbwyntiau rhanddeiliaid a phartneriaid ariannu
  • unrhyw asesiadau neu ddadansoddiadau eraill y mae'r Cyngor am eu comisiynu gan arbenigwyr allanol annibynnol

Rhagor am y Cyngor >>

Gofal Celf/Arts Care

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245