Cyngor Celfyddydau Cymru | Tîm Datblygu'r Celfyddydau: Menter ac Adfywio

Tîm Datblygu'r Celfyddydau: Menter ac Adfywio

Iolo Williams
Swyddog Datblygu
01492 539759
iolo.williams@celf.cymru
Carys Wynne-Morgan
Rheolwr Portffolio
029 2044 1374
carys.wynne@celf.cymru
Ceri Durrant
Swyddog Datblygu
01492 539751
cericharles.durrant@celf.cymru
Hilary Farr
Swyddog Datblygu
029 2044 1333
hilary.farr@celf.cymru
Sian Tomos
Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio
01492 539755
sian.tomos@celf.cymru
Helen Williams
Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr Menter ac Adfywio
01492 539758
helen.williams@celf.cymru
Lisa Matthews
Rheolwr Portffolio
029 2044 1385
lisa.matthews@celf.cymru
Carys Wynne-Williams
Swyddog Datblygu
01492 539756
carys.wynne-williams@celf.cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245