Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfeiriadur Staff

Cyfeiriadur Staff

Staff Cyngor Celfyddydau Cymru


Os ydych am wneud ymholiad cyffredinol cysylltwch ag un o'n swyddfeydd, os gwelwch yn dda.

Ceir isod restr gyflawn o staff Cyngor Celfyddydau Cymru. Gan ddefnyddio ein bar llywio ar y chwith, gallwch bori rhestr o staff yn ôl adran waith.

Gallwch hefyd bori rhestr o staff yn ôl eu cyfenwau yn nhrefn yr wyddor:

Sophie Hadaway
Arweinydd Rhanbarthol
07710026079
sophie.hadaway@celf.cymru
Eluned Haf
Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
+44 (0)29 2044 1367 / +44 (0)7814 645811
eluned.haf@wai.org.uk
Diane Hebb
Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi
029 2044 1318
diane.hebb@celf.cymru
Sandra Hicks
Cydlynydd Ymchwil
029 2044 1373
sandra.hicks@celf.cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245