Cyngor Celfyddydau Cymru | Holly Davey

Holly Davey

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Holly Davey

Astudiodd gelfyddyd gain yng Ngholeg Goldsmiths yn Llundain ac erbyn hyn mae'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Mae ei harddangosfeydd a'i chomisiynau diweddar yn cynnwys: I told you so, Blwch goleuni Chapter (2010); Preswylfa'r Banc, Safle, Caerdydd (2010) a For Mountain, Sand and Sea, National Theatre Wales, Bermo (2010).

Cynhwysa ei phrosiectau yn y dyfodol: Ysgol gelf y Gorllewin, Caerfyrddin; Preswylfa yn Perishable Theatre, Ynys Rhode, America a Ffilm danddaearol Gogledd Lambeth, Oriel Danielle Arnaud, Llundain.


Y Project

Archwiliad o'r ddelwedd symudol o ran perfformio: cyfle i ganolbwyntio ar gorff newydd o waith; darganfod cyfleoedd newydd i arddangos a datblygu perthnasau â churaduron i greu fframwaith cefnogol.

Holly Davey: Comisiwn y Blwch Golau, ChapterLlynedd datblygai ei hymarfer celfyddydol yn raddol gan symud i ffwrdd o berfformiadau ffotograffyddol i weithio â delweddau symudol a'r syniad o berfformio i'r lens. Cefnogai'r dyfarniad ei hymarfer gan ei galluogi i archwilio'r ffyrdd newydd a chyffrous o weithio a chan roi cyfle i'w syniadau ddatblygu ac esblygu. Dechreuodd ymgysylltu â methodoleg sy'n benodol i safle gan ddefnyddio hanes neu bensaernïaeth lleoliad fel man cychwyn i ymchwilio ac archwilio ei syniadau. Gobeithia herio'r cyfeiriad cyffrous newydd gyda'r dyfnder a'r egni mae'n eu haeddu. Cefnoga'r lefel hon o ymgysylltu a dadansoddi ei hymarfer am flynyddoedd i ddod.

Archwilia ei phrosiect y canlynol:

  • defnydd perfformiad o ran y ddelwedd symudol
  • archwilio perfformio'n fyw o ran perfformiadau fideo wedi'u cofnodi
  • cyfres o arbrofion gyda sain byw o ran y ddelwedd wedi'i chofnodi
  • archwilio safle'r gynulleidfa o ran y perfformiad sy'n digwydd.

Dyma'r ffordd arloesol o weithio o ran ei hymarfer creadigol a gobeithia y bydd o gymorth i wthio ffiniau perfformiadau mewn ymarfer celfyddydol yng Nghymru a'r tu hwnt.

Isod gweler fideo 'The Glittering', a grewyd fel rhan oFor Mountain, Sand and Sea, National Theatre Wales, Bermo (2010):
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245