Cyngor Celfyddydau Cymru | Cysylltu
Cysylltu

Cysylltu

Manylion cyswllt Cymru Fenis 2011.


Am bob ymholiad gan y wasg, cysylltwch â:

Siân James, 029 2044 1344 / (+44)7812 801356
ebost: sian.james@celfcymru.org.uk

Swyddfa

Swyddfa Biennale Fenis Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

ffôn: +44 (0)845 8734 900
ffacs: +44 (0)29 2044 1400

ebost: info@walesvenicebiennale.org

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245