Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwaddol er Cerddoriaeth Cymru

Gwaddol er Cerddoriaeth Cymru

Bydd Gwaddol er Cerddoriaeth Cymru yn cael ei sefydlu yn er mwyn cefnogi datblygiad cerddorol pobl ifainc yng Nghymru.

Sêl Bendith y Llywodraeth

Rhoes Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, sêl ei bendith i fynd ymlaen â chreu Gwaddol er Cerddoriaeth Cymru. Cydfenter ydyw â'i Chydysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates AC. Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn gymorth gyda chostau dechrau'r gwaddol a chyda chyllid sbarduno yn y gobaith o ddenu cyfraniadau pellach.

Byddwn yn sefydlu'r gwaddol yn y flwyddyn a ddaw a rhoddwyd y dasg o yrru'r prosiect hwn yn ei flaen ar y cychwyn i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Pam y Gwaddol er Cerddoriaeth Cymru?

Gwaddol i Gerddoriaeth sy'n targedu pobl ifainc oedd un o'r syniadau a ddaeth o grŵp gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru yn 2015 am Wasanaethau Cerddoriaeth. Roeddem yn aelod o'r Grŵp.

Gellir olrhain y syniad yn ôl i waith Cyngor y Celfyddydau yn 2008 a ystyriai sut i ddatblygu cerddoriaeth. Y llynedd comisiynodd Cyngor y Celfyddydau ymchwil bellach a ddisgrifiodd rinweddau'r Gwaddol.

Croesawa Cyngor Celfyddydau Cymru benderfyniad Llywodraeth Cymru i roi'r syniad hwn ar waith.

Darllen Pellach

Datganiad i'r Wasg Gwaddol Cenedlaethol i Gerddoriaeth - 14 Chwefror 2017

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245