Cyngor Celfyddydau Cymru | Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Let’s celebrate! Creative learning through the arts: 2-6 April 2019

Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau: 2-6 Ebrill 2019

Mae Cyngor Celfyddydau mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru wrth ei fodd i gael y cyfle i ddangos y cyfoeth o ddysgu sydd i’w gweld o ganlyniad i’r rhaglen arloesol Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau – cynllun gweithredu I Gymru.

Bydd Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn gyfres rad ac am ddim o ddigwyddiadau dros 5 diwrnod yn Ebrill ym Mae Caerdydd. Bydd yn tynnu sylw at yr holl agweddau ar Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan, gan gynnwys prosiectau Cydweithio Creadigol a'r gweithgarwch Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

Cewch gip ar y sesiynau yma

Manylion am y lleoliadau yma


Mae Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau - cynllun gweithredu i Gymru yn nodi ystod o gyfleoedd newydd i blant a phobl ifainc ledled Cymru.

Wrth wraidd y gweithgaredd hwn fydd dysgu am y celfyddydau a diwylliant, cymryd rhan yn y celfyddydau a datblygu sgiliau creadigol ar draws y cwricwlwm.

Nodau Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau yw:

  • Gwella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd
  • Cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion
  • Gweithredu’r tair blaenoriaeth addysg: gwella llythrennedd a rhifedd a lleihau effaith anfantais
  • Cefnogi ein hathrawon ac ymarferwyr y celfyddydau i ddatblygu eu sgiliau

Credwn fod creadigrwydd yn hanfodol i lwyddiant a chyflawniad pobl ifainc. Yn ei hanfod, dyma sail dysgu gydol oes, ac mae hynny’n dechrau yn ein hysgolion.

Mae Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru – yn rhoi creadigrwydd a’r celfyddydau wrth wraidd dysgu.

Sut mae'n gweithio?

Mae Cynllun Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau yn rhannu'n ddau faes o weithgarwch:

Dilynnwch y dolenni isod i ddysgu mwy am y ddau faes hwn, ac am y Cynllun yn gyffredinol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245