Cyngor Celfyddydau Cymru | Newid Diwylliant: Sut y mae Artistiad yn ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru

Newid Diwylliant: Sut y mae Artistiad yn ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru

Comisiynwyd yr adroddiad Newid Diwylliant: Sut y mae Artistiaid yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru gennym i archwilio'r 'ymateb creadigol' hwn yng Nghymru:

  • i nodi prosiectau allweddol, mentrau, rhwydweithiau a sefydliadau sy'n rhan o'r hyn sy'n dod yn sector amlwg o fewn y celfyddydau;
  • i ddarganfod themâu, rhediad, edafedd a chyffredinedd; ac i sefydlu darlun cynrychiadol o sut mae egwyddorion cynaladwyedd yn cael eu defnyddio i ategu at brosiectau creadigol
  • ac yn gyferbyniol, sut mae egwyddorion creadigol yn cael eu defnyddio i wella prosiectau cynaliadwyedd

Newid Diwylliant: Sut y mae Artistiad yn ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghyrmu(2322k)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245