Cyngor Celfyddydau Cymru | Peter Reynolds
Peter Reynolds

Peter Reynolds

Cerddoriaeth

Peter ReynoldsGaned Peter Reynolds yng Nghaerdydd, ac mae llonyddwch, symlrwydd, chwarëusrwydd achlysurol a thuedd i osod testunau anarferol yn nodweddion amlwg yn ei gerddoriaeth. Mae ei gerddoriaeth yn osgoi ffurfiau rhethregol helaeth ac mae’n aml yn cael ei lunio ar raddfa fach.

Ffurfiodd y PM Music Ensemble ym 1991, bu’n Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Machen Isaf (1997-2009), mae’n gyfansoddwr cerddoriaeth, yn aelod rhannol o staff cerddoriaeth Coleg Brenhinol Celf a Drama Cymru ac ar hyn o bryd, fe yw Cyfansoddwr Preswyl cynllun Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed.

Y llynedd, comisiynodd Gŵyl Mynwy ei Ail Bedwarawd Llinynnol, ac mae e wrthi’n gweithio ar ddarn comisiwn ar gyfer soddgrwth a cherddorfa linynnol ar gyfer Gŵyl Machen Isaf y flwyddyn hon.


Cyfansoddi mewn Amgylcheddau Newydd

Prif ystyriaeth cyfansoddwyr yw sylwedd ac iaith eu syniadau cerddorol yn aml, ac anaml iawn y maent yn ystyried sut mae’r gerddoriaeth yn cael ei phrofi na beth sy’n digwydd iddi o’i gwahanu wrth ganolfannau perfformio traddodiadol.

Mae cais Peter am Ddyfarniad Cymru Greadigol yn ymwneud ag archwilio, ymchwilio a chreu gwaith y tu hwnt i’r canolfannau lle mae cerddoriaeth yn cael ei chreu fel rheol: er mwyn dod o hyd o amgylcheddau newydd, perthnasau newydd ar draws gwahanol fathau o gelfyddyd, a dulliau newydd o weithio a fydd yn agor y drws ar waith at y dyfodol, ac yn ffurfio sylfaen ar ei gyfer.

Wrth galon y gweithgarwch yma mae’r berthynas rhwng cerddoriaeth, pensaernïaeth a’r dirwedd.

Nid creu cerddoriaeth sy’n cynrychioli safleoedd neu fannau penodedig yw’r bwriad, ond yn hytrach, cerddoriaeth lle bydd y strwythur a’r cynnwys yn deillio o osodiad a nodweddion yr adeiladau a’r mannau lle caiff ei chlywed ac yn bwydo nôl i’r lleoliadau hyn.

Mae Peter yn bwriadu archwilio’r syniad hwn mewn tri cham:

  • Cerddoriaeth sy’n ymateb i ac sy’n cael ei chlywed mewn lleoliadau hynafol, sydd weithiau’n anghysbell.
  • Prosiect gosodwaith, sy’n defnyddio elfennau o berfformio byw yn seiliedig ar agweddau ar y dirwedd, gan ganolbwyntio ar berfformiad symudol yn yr awyr agored ag egwyddorion strwythurol sy’n seiliedig ar y lleoliad ei hun.
  • Arddangosfa dros dro sy’n seiliedig ar agweddau ar y tri cham uchod ac sy’n archwilio technoleg cerddoriaeth.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245