Cyngor Celfyddydau Cymru | Tu fewn i’ch sefydliad

Tu fewn i’ch sefydliad

Eich Bwrdd yw’r corff sy’n gosod cyfeiriad y sefydliad a felly bydd yn hanfodol wrth benderfynu p’un a yw amrywiaeth a chynhwysiant yn mynd i fod yn rhan ystyrlon o’r strategaeth honno ai peidio. Er mwyn i arferion amrywiaeth wella drwy eich sefydliad, mae’n hanfodol y ceir cefnogaeth o’r brig. Os nad yw’r Bwrdd yn cefnogi’r fath gyfeiriad, bydd gwelliannau yn debygol o fod yn dameidiog ac yn llawer llai effeithiol, os ceir unrhyw welliannau o gwbl.

Cofiwch, gall y Bwrdd ei hun fod yn un ffynhonnell o’ch amrywiaeth, yn un ffynhonnell o’ch cyswllt â gwahanol gymunedau, ac yn un ffynhonnell o arbenigedd ar sut i wneud pethau’n wahanol. Nid yn unig bod cael cynrychiolaeth amrywiol ar eich Bwrdd yn arwydd grymus o ethos ac ymrwymiad i gydraddoldeb, ond gall gynnig gwybodaeth ac arbenigedd hanfodol.

Mae Bwrdd SWICA yn enghraifft dda o hyn.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Lawrlwytho'r Arweiniad Cydraddoldeb

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245