Cyngor Celfyddydau Cymru | Tocynnau

Tocynnau

Mae hyn yn cwmpasu nifer o feysydd gwahanol:

  • Sut a ble mae’r tocynnau ar gael
  • Trefniadau tocynnau arbennig – er enghraifft i bobl anabl sydd eisiau dod â chynorthwywyr personol neu weithwyr cymorth gyda nhw, neu sydd eisiau mynediad i barcio anabl
  • Tocynnau rhatach neu am ddim i bobl na fyddai fel arall yn gallu eu fforddio.

Rydym hefyd wedi cynnwys enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi mentro trefnu cludiant i bobl i ddod i ddigwyddiad.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245