Cyngor Celfyddydau Cymru | Blaen Tŷ

Blaen Tŷ


Mae eich gweithwyr/gwirfoddolwyr blaen tŷ yn allweddol. Nhw yw ‘wyneb cyhoeddus’ eich lleoliad, a’r bobl sydd yn rhyngweithio gyntaf â chynulleidfaoedd ac ymwelwyr eraill.

Maent felly yn hanfodol i brofiad cyffredinol eich ymwelwyr oll, ac yn benodol i bobl a allai fod yn llai cyfarwydd â’ch lleoliad a beth all ei gynnig. Y bobl hyn o bosib fydd yn teimlo fwyaf pryderus am gerdded drwy eich drysau.

Mae’n bwysig bod eich staff blaen tŷ yn ymwybodol o beth allai anghenion unigolion neu grwpiau penodol fod ac os allant gael eu diwallu a sut. Dylai hyn oll gael ei ystyried ymlaen llaw cyn i gais gael ei wneud fel rhan o hyfforddiant blaen tŷ.

Er enghraifft:

  • a oes ystafelloedd gweddïo ar gael ac a ydynt yn hygyrch;
  • trefniadau parcio hygyrch;
  • cynlluniau croesawu bwydo o’r fron;
  • dolenni sain a hygyrchedd;
  • ystafelloedd newid babi i dadau a phobl anabl, ac ati.

Mae gallu ateb cwestiynau pobl yn gyflym ac yn ymarferol yn gwneud gwahaniaeth mawr i brofiad rhywun o’ch sefydliad.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245