Cyngor Celfyddydau Cymru | Ariannu Amrywiaethol

Ariannu Amrywiaethol

Gall gweithio mewn partneriaethau â gwahanol gymunedau weithiau agor y drws i sylfaen mwy amrywiol o gyllid i’ch gwaith.

Byddai ehangu a chynyddu eich cynulleidfa a’ch cyfranogwyr yn cael effaith gadarnhaol beth bynnag, ac mae’n beth da i’w wneud. Ond efallai y gallech ddod o hyd i ffynonellau newydd o gyllid drwy’r partneriaethau cymunedol y byddwch yn eu datblygu.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyllido prosiectau y mae’n disgwyl y bydd cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ganolog iddynt. Gall hyn fod drwy raglenni wedi’u targedu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd, neu drwy gefnogi gwaith unigolion a chwmnïau fel y gall pobl weld eu gwaith.

Ceir canllawiau cyllido ar eu gwefan www.celf.cymru/ariannu neu, os yw’n well gennych, gallwch drefnu i siarad gyda rhywun am ba gymorth allai fod ar gael i’ch cynorthwyo chi neu eich gwaith.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245