Cyngor Celfyddydau Cymru | Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Is-bwyllgor i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cylch Gorchwyl

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol yn cael ei adolygu a’i gymeradwyo gan y Cyngor bob blwyddyn. Cafodd y ddogfen hon ei hadolygu a’i chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Mawrth 2018.


Swyddogaeth y Pwyllgor

Mae’r Cyngor wedi sefydlu Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol i’w cynorthwyo i gyflawni eu cyfrifoldebau am faterion yn ymwneud â recriwtio, cadw a rheoli staff; am dâl ac amodau gwasanaeth wrth fodloni anghenion llywodraethu’r Cyngor a’r Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer y sefydliad; ac i sicrhau eu bod yn cyfrannu’n effeithiol at gyflawni nod strategol y Cyngor a diwallu ei anghenion busnes.

Mae’r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am osod a monitro targedau perfformiad blynyddol y Prif Weithredwr, ac am argymell i’r Cyngor gydnabyddiaeth ariannol flynyddol y Prif Weithredwr a’r Cadeirydd, yn amodol ar y terfynau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ac ar gytundeb ganddi.

Darllen Cylch Gorchwyl llawn y Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Falstaff, Mid Wales Opera | Llun/Photo: David Pugh
Y Cyngor a'i Bwyllgorau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245