Cyngor Celfyddydau Cymru | Alan Watkin

Alan Watkin

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.


Alan WatkinMae Alan Watkin yn Is Gadeirydd Bwrdd Theatr Clwyd. Mae hefyd yn Aelod o Fwrdd Cynghori'r Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth ar gyfer yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru, ac yn Aelod o Gyngor Llyfrau Cymru.

Bu’n Brif Swyddog Llyfrgelloedd, Hamdden a Diwylliant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn aelod o Banel Adolygiad Celfyddydau Cymru.

Mae ganddo ar hyn o bryd benodiadau cyhoeddus Gweinidogl fel aelod o Chwaraeon Cymru, sy’n golygu cyflog o £6,768 y flwyddyn, ac fel aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Cynghori CyMAL, y ddau yn ddi-dâl.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Trashion Show, April 2010; Valleys Kids
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245