Cyngor Celfyddydau Cymru | Artes Mundi

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Artes Mundi
Siambrau Sant Ioan
Arcêd y Stryd Fawr
Caerdydd
CF10 3NP
Caerdydd
Manylion cyswllt
Artes Mundi
0300777300
info@artesmundi.org
www.artesmundi.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Cafodd Artes Mundi ei sefydlu yn 2003 fel menter gelf weledol dwyflynyddol. Mae’n ryngwladol mewn sgôp, ac yn dathlu a chydnabod artistiaid ar draws y byd. Amcanion Artes Mundi yw i:

gefnogi a dathlu rhai o’r artisitaid mwyaf cyffrous yn y byd

annog a galluogi cynulleidfaoedd i ddatblygu dealltwriaeth eang a mwynhau celf gyfoes

arddangos galluedd y celfyddydau gweledol i gyfathrebu ar draws ffiniau ieithyddol a daearyddol

annog trafodaeth a rhannu syniadau rhwng Cymru a’r byd er budd artistiaid a’r sector celfyddydol

darparu cyfle ar gyfer trafodaeth fwy eang am rôl artistiaid yn y gymdeithas.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245