Cyngor Celfyddydau Cymru | Royal Cambrian Academy of Art

Royal Cambrian Academy of Art

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Royal Cambrian Academy of Art
Heol y Goron
Conwy
LL32 8AN
Conwy
Manylion cyswllt
Siwan Owen
01492 593413
siwan@rcaconwy.org
www.rcaconwy.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Aelod o'r Cynllun Casglu
Sefydliadau: Grantiau Bychain

Gwybodaeth

Untitled User
Elusen yw'r Royal Cambrian Academy of Art sydd â'r nod o hybu'r mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangosfeydd bywiog a rhaglen addysgiadol. Yr RCA yw'r sefydliad mwyaf hirhoedlog o'i fath yng Nghymru gyda hyd at 100 academwr yn aelod ohono.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245