Cyngor Celfyddydau Cymru | g39

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
g39
g39
Stryd Oxford
Caerdydd
CF24 3DT
Caerdydd
Manylion cyswllt
Chris Brown
029 2047 3633
post@g39.org
www.g39.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Ein Lle Ni

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae g39 yn sefydliad dynamig sy'n cael ei arwain gan artistiaid sy'n hyrwyddo celf fodern yng Nghymru. Mae'n oriel, yn fan cymunedol ac yn adnodd, ac mae'n lleoliad sy'n estyn croeso i gynulleidfaoedd brofi casgliad o gelfyddyd gyfoes, fwyaf perthnasol a chyffrous Cymru. Cafodd ei sefydlu yn 1998 gan yr artistiaid Anthony Shapland a Chris Brown, ac mae'r lleoliad cyhoeddus wedi dod yn rhan annatod o sîn artistiaid y DU ac yn ganolbwynt i gymuned greadigol y wlad yn ogystal â bod yn llinell uniongyrchol i gynulleidfaoedd gael mynediad i ddiwylliant Caerdydd.

Ers adleoli ar ddiwedd 2011, mae bellach yn un o'r lleoedd mwyaf ar gyfer celfyddyd weledol gyfoes Cymru, sy'n fan arddangos cynllun agored 6,700 o droedfeddi sgwâr.

Ers y dechrau, mae g39 wedi comisiynu a chyflwyno gwaith cyfoes, heriol ac arloesol i gynulleidfaoedd eang; hyd heddiw mae g39 wedi arddangos gwaith tua 700 o artistiaid i fwy na 70,000 o ymwelwyr. Cydnabyddir fod ei waith yn hybu rhwydweithiau diwylliannol sy'n ffynnu yng Nghymru ac yn y DU.

Mae gan yr oriel raglen barhaus o arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn, ac mae hefyd yn cynhyrchu cyhoeddiadau artistiaid, prosiectau oddi ar y safle ledled y ddinas, a gweithgareddau eraill.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Mae g39 yn aml yn gweithio ar y cyd ag orielau eraill ledled y byd er mwyn arddangos gwaith artistiaid Cymru dramor, yn ogystal â chyd-drefnu arddangosfeydd o wledydd eraill gan gynnwys Canada, Québec, Croatia, Y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Ffrainc ac Estonia. Mae nifer o artistiaid g39 yn ennill eu plwyf yn rhyngwladol, artistiaid fel Bedwyr Williams, Jennie Savage, Richard Bevan, Nadia Hebson, James Richards a Sean Edwards.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245