Cyngor Celfyddydau Cymru | Ffilm Cymru Wales

Ffilm Cymru Wales

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Ffilm Cymru Wales
Uned 6, Tramshed Tech
Pendyris Street
Caerdydd
CF11 6BH
Caerdydd
Manylion cyswllt
Ben Hooper
02921 679369
enquiries@ffilmcymruwales.com
www.ffilmcymruwales.com
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Cyrraedd y Nod

Gwybodaeth

Untitled User
Ffilm Cymru Wales yw'r unig Asiantaeth Ffilm yng Nghymru chyfrifoldeb i sicrhau fod agweddau economaidd, diwylliannol ac addysgol Cymru'n cael eu cynrychioli'n effeithiol yng Nghymru, Prydain a'r byd.

Wedi'i sefydlu yng Ngorffennaf 2006 fel asiantaeth strategol, amcan Ffilm Cymru Wales yw hyrwyddo ymddangosiad diwydiant ffilm cynaliadwy, ac i hybu diwylliant ffilm bywiog a deinamig.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245