Cyngor Celfyddydau Cymru | Theatr Mwldan

Theatr Mwldan

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Theatr Mwldan
Theatr Mwldan
Heol Clôs y Bath
Aberteifi
SA43 1JY
Ceredigion
Manylion cyswllt
01239 621200
boxoffice@mwldan.co.uk
www.mwldan.co.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Ffilm (Ffilm Cymru Wales)
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru.

Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon.

Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Yn arbenigo mewn cynhyrchu teithiol a logisteg, rheoli cyllid a gweinyddiaeth taith, a gyda enw da am ansawdd ac effeithiolrwydd ei marchnata, mae’r Mwldan wedi rhoi’r cyfle i nifer o artistiaid deithio’n eang y rhwydwaith gwych o leoliadau, theatrau a chanolfannau y celfyddydau yng Nghymru. Dros y pump blynedd diwethaf mae Theatr Mwldan wedi cyd-gynhyrchu mwy na 40 prosiect teithiol, gan arbenigo mewn cerddoriaeth fyd, cerddoriaeth draddodiadol a drama. Rydym wedi dod â nifer o actau ac artistiaid rhyngwladol eithriadol o bob cwr o’r byd i deithio Cymru, ac wedi cynhyrchu prosiectau o fewn Cymru sydd ar gael i deithio’n fyd-eang. Hyd yn hyn, mae dros 100,000 o bobl yn y pump blynedd diwethaf yn unig wedi gwylio gwaith sydd wedi ei gynhyrchu a’i deithio gan Theatr Mwldan, gan ein gwneud yn un o leoliadau cynhyrchu mwyaf toreithiog Cymru.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245