Cyngor Celfyddydau Cymru | Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg
Nôl at y rhestr newyddion

Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben. 05 Ebr 2019

Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd Hijinx, sy’n castio actorion ag anableddau dysgu ac / neu awtistiaeth ym mhob cynhyrchiad y maen nhw'n ei greu, y wobr Diwylliant o Wobrau Dewi Sant, yn ogystal â’r gwobrau Platinwm a Chelfyddydau yng ngwobrau Cardiff Life. Cawsant eu henwebu hefyd ar gyfer y wobr Ddinesig yng ngwobrau Cardiff Life am eu hyfforddiant cyfathrebu i fusnesau.

Dywedodd beirniaid Cardiff Life: "Gwaith rhagorol yn hyrwyddo pwysigrwydd cyfleoedd cyfartal ar sail unigol a thrwy addysg a hyfforddiant allanol. Sefydliad uchelgeisiol sydd wir yn haeddu cydnabyddiaeth."

Mae'r gwobrau yn cloi tymor ysblennydd i Hijinx, a enillodd y Wobr Ryngwladol gan The Stage ym mis Ionawr, yn rhannol am eu gwaith arloesol yn Lesotho. Yn gynharach eleni, derbyniodd y cwmni glod beirniadol am eu cynhyrchiad rhyngwladol, cynhwysol Into The Light. Daeth hyn ag actorion ag anableddau dysgu o Gymru, yr Eidal a Sbaen at ei gilydd i berfformio darn theatr gorfforol. Teithiodd y sioe o amgylch nifer o leoliadau yn y DU, ac mae ar fin teithio Ewrop.

Meddai’r Prif Weithredwr, Clare Williams: "Mae'r gydnabyddiaeth yn y seremonïau gwobrwyo hyn wir yn hybu enw da Hijinx yn y diwydiant theatr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Yn 2019 byddwn yn parhau i deithio o gwmpas y byd gyda'n cynyrchiadau clodwiw, yn ogystal â première Mission Control, ein cydweithrediad â National Theatre Wales.

"Yn yr un modd, mae'r enwebiad ar gyfer ein hyfforddiant busnes wedi atgyfnerthu ein hyder bod busnesau yn awyddus i ragori mewn cyfathrebu gyda chwsmeriaid sy'n agored i niwed. Mae'r ffaith bod mwy o fusnesau nag erioed wedi cysylltu â ni i sicrhau bod eu gwasanaethau nhw o ansawdd wych, yn ardderchog. Mae'n galonogol gweld eu buddsoddiad yn y sgiliau hanfodol hyn. Ynghyd â'r hyfforddiant hwn, a'n hymrwymiad i ddod o hyd i gyfleoedd ffilm i'n hactorion, mae gorwelion Hijinx yn parhau i ehangu."

Ym mis Hydref 2018, datgelodd Hijinx eu safonau castio newydd ar gyfer y diwydiant ffilm, gan gyhoeddi eu nod i weld actor ag anabledd dysgu ennill Oscar erbyn 2030. Hijinx Actors yw platfform castio mwyaf y DU ar gyfer actorion ag anableddau dysgu ac/neu sy'n niwroamrywiol, gyda dros 60 o actorion proffesiynol yn barod i serennu mewn cynyrchiadau teledu, ffilm a theatr.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245