Cyngor Celfyddydau Cymru | Cwmni Theatr Mess Up The Mess

Cwmni Theatr Mess Up The Mess

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cwmni Theatr Mess Up The Mess
Cwmni Theatr Mess Up The Mess
46 College Street
Rhydaman
SA18 3AF
Sir Gâr
Manylion cyswllt
Mess Up The Mess Theatre Company
01269 591 167
info@messupthemess.co.uk
www.messupthemess.co.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Cyrraedd y Nod

Gwybodaeth

Untitled User
Rydym ni'n gwneud theatr ddewr a chwithig sydd wedi'i greu gan, ac ar gyfer, pobl ifanc.

Cynigiwn brofiadau i bobl ifainc greu theatr ddeinamig, i gynyddu cyfleoedd i ymarferwyr theatr sydd newydd raddio ac yn creu cwimni cynhwysol ar gyfer theatr ddeyfeisgar sy'n estyn alam at gynulleidfaoedd amrywiol newydd gan roi chwa o awyr iach i theatr yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245